Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Čistá potreba pracovníkov

Čistá potreba pracovníkov

R – počet robotníkov Q

Q – objem výroby /Sk/ R= ––––––

Fe – efektívny fond /h/ Fe . Pp

Pp – produktivita práce Sk/h


Metóda normohodín

Nh – potreba normohodín Nh

Fe – efektívny fond /h/ R= ––––––

k – koeficient Fe . k


Metóda noriem obsluhy

D – počet dní

Z – počet zmien počas dňa D.Z.H.No

H – dĺľka zmeny /h/ R= ––––––––

No – norma obsluhy Fe

Fe – efektívny fond /h/


Metóda obsluhovaných miest

D – počet dní

Z – počet zmien počas dňa D.Z.H.Mo

H – dĺľka zmeny /h/ R= ––––––––

Mo – počet obsluh. miset Fe . Mp

Mp – počet miest obsluh. na 1 rob.

Fe – efektívny fond /h/

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka