Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Taoizmus

Autor referátu: Flom

-jeho učenie je zhrnuté v textoch TAOCAN - Poklad Taa

je v prvom rade FILOZOFICKÁ ŠKOLA, ktorú založil Lao-c’ v 6.stor. pred Kristom a ktorej učenie sa neskôr stalo základom aj NÁBOŽENSKÉHO TAOIZMU. Toto učenie sa rozvinulo pod vplyvom BUDHIZMU, ktorý do Číny prenikol v polovici 1. stor. Po Kristovi. Taoizmus založil konfuciánsky učenec Čang TAO Ling v 2.storočí vo veľmi búrlivom období.
Taoizmus alebo TAOŤIAO vyzdvihuje dobré i zlé skutky, ktoré rozhodnú o osude ľudskej duše.

Taoisti majú 5 zákazov:

1. zabiť
2. piť víno
3. klamať
4. kradnúť
5. cudzoložiť

Taoisti ale naopak vyhlasujú 10 dobrých myšlienok:

milovať rodičov
byť lojálny voči všetkým bytostiam
byť tolerantný a veľkorysý
pomáhať ľuďom
obetovať sa
a iné...

Taoizmus sa postupom času ako učenie rozčlenil na rozličné sekty, ale všetky si zachovali tieto spoločné znaky:

uctievanie neba, zeme, vody
ovládnutie tela a prenasledovanie zlých duchov sa vykonáva prostredníctvom talizmanu a exorcizmu
meditácia očistí ducha a telo a prijme sa prostriedok na dosiahnutie nesmrteľnosti
učiteľ odovzdá svojim žiakom cestu, alebo TAO-text učenia, ktorý obsahuje modlitby, čarovné formule, poučenia o pôstoch a podobne...

Obrady a sviatky:

najdôležitejší obrad sa volá ŤIAO: pri ňom sa má očistiť zem a majú sa zahnať zlí duchovia. Taoisti sa usilujú pri ňom stotožniť s cestou TAO, so svojou živou funkciou v nej, lebo ona im zaistí nesmrteľnosť.
najdôležitejší sviatok je čun-kuan v 15.deň siedmeho novolunia, keď kňazi pomocou obradu ŤIAO oslobodzujú duše mŕtvych od utrpenia.
najznámejšie pútnické miesto s chrámom je vrch TCHAJ-ŠAN, kde podľa tradície sídlia nesmrteľní.
Najznámejšia myšlienka filozofa Lao-C’a:
„Kto pochopí iného človeka, je múdry,
kto pochopí sám seba, je dokonalý“

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka