Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Televízne prijímače

(Štefan Vantroba) 

         Televízia je prostriedkom masovej informácie založený na premene obrazu a zvuku na zodpovedajúce elektrické signály a na ich prenose na vzdialené miesto. Televízia hrá významnú úlohu v technickej, zdravotníckej, vedeckej a komerčnej oblasti.
         Televízny prijímač umožňuje príjem televízneho obrazového a zvukového signálu a jeho reprodukciu.
         Podstata vzniku televízneho signálu a jeho prenosu je založená na princípe rozkladu obrazu na jednotlivé snímky prenášané postupne po riadkoch. Na prenos obrazu sa používa vysokofrekvenčná nosná vlna. Pri prenose sa využíva fakt, že ľudské oko nepostrehne prerušovaný doraz, ak sa jednotlivé obrazy menia frekvenciou väčšou ako 25 obrázkov za sekundu. Zotrvačnosť obrazu na obrazovke je taká, aby oko nepostrehlo jednotlivé zmeny.

Televízne prijímače delíme podľa

-          vybavenia, vlastností
-          podľa prenosovej sústavy
-          podľa farebnosti
-          veľkosti uhlopriečky obrazovky
-          vyhotovenia

Televízne prijímače sa posudzujú podľa kvality prijímaného televízneho skúšobného obrazu, tzv. monoskopu. Podľa prvkov monoskopu možno posúdiť ostrosť obrazu, pomer strán obrazu, rozlišovaciu schopnosť, gradáciu a kontrast, linearitu obrazu, presnosť synchronizácie.

Moderné smery v konštrukcii televíznej techniky

         V súčasnosti elektronika hrá významnú úlohu v oblasti automatizačnej, výpočtovej i telekomunikačnej techniky, ako aj v ostatných oblastiach priemyslu.
Rozvoj elektroniky umožnil televíznej technike vývoj najmä v týchto smeroch:

-          televízny systém s veľkou rozlišovacou schopnosťou HDTV, nieje žiadnou mimoriadnou novinkou a v niektorých krajinách už existujú televízne prístroje na trhu. Jedná sa o rozlíšenie 1 280 x 720 alebo dokonca 1 920 x 1 080 bodov. O rozvoj HDTV sa v posledných rokoch postarala firma ATI Technologies, známa ako najväčší výrobca grafických čipov na svete.

-          WebTV - alebo surfovanie po Internete cez televízor je pohodlný systém ako priniesť divákovi pripojenie na Internet. Divák má tak k dispozícii všetky služby internetu ako sú posielanie a prijímanie elektronickej pošty (e-mailu), faxov, on-line diskusiu (CHAT), prezeranie digitálnych fotografií a stránok www. Tento systém je zatiaľ ochudobnený o prijímanie dátových súborov ako je pozeranie videa cez internet, počúvanie rádia alebo prijímanie príloh k emailu.
Celé to spočíva v pripojení malej skrinky k televízoru (tzv. ste top boxu)  a jej napojení na telefón.

-          TELETEXT, zvýšenie úžitkových vlastností televíznych prijímačov v oblasti informačného systému.
-          Kábelová televízia, ktorá zabezpečuje vysokú kvalitu obrazového a zvukového signálu.
-          Obrazovky absorbujúce svetlo (Black Trinitron)
-          Tmavé obrazovky (Black Planar)
-          Ploché obrazovky (Flat Square)

V oblasti televíznej techniky nás v budúcnosti čaká veľa zaujímavých kúskov a set top boxov, ktoré nám umožnia pohodlné sledovanie televízie a vybavovanie si svojich osobných aj pracovných záležitostí z pohovky svojej obývačky prostredníctvom televízneho prijímača.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka