Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Teplo

Autor referátu: Monika Štefániková

Postoj chvíľu na slnku: budeš cítiť, že je ti teplo. Daj sa do rýchleho behu: bude ti horúco. Teplo slnečných lúčov pochádza z tepla, ktoré vzniká vnútri Slnka. Naše telo takisto stále vyvíja teplo, a práve ono nás udržuje pri živote. Slnečné teplo je pre nás dôležité mnohorakým spôsobom – vyvoláva zmeny počasia, spôsobuje, že fúka vietor, prší, sneží. Vnútri Zeme panuje tiež obrovské teplo. To zase zapríčiňuje výbuchy sopiek a zemetrasenia. Teplo, ktoré sa uvoľňuje spaľovaním paliva, využívajú na pohyb motory v autách, lietadlách a iných dopravných prostriedkoch. Elektrárne menia teplo na elektrinu, ktorá sa privádza do našich domovov. Teplo je druh energie. Všetko, dokonca i najchladnejší predmet, má určité teplo – studené teleso ho má jednoducho menej ako horúce. Tepelná energia pochádza z vibračného pohybu atómov a molekúl, maličkých častíc hmoty. V horúcich telesách sa pohybujú rýchlo, v chladnejších pomalšie.
Teplo – je miera energie, ktorú pri tepelnej výmene odovzdá teplejšie teleso chladnejšiemu. Keď teleso prijíma energiu vo forme tepla, jeho vnútorná energia stúpa.
Prenos tepla - kdekoľvek, kde je teplotný rozdiel, prebieha prenos energie vo forme tepla vedením, prúdením alebo žiarením z teplejšieho na chladnejšie miesto. Prenosom tepla sa zvýši vnútorná energia, ako aj teplota atómov na teplejšom mieste. Prenos prebieha pokiaľ sa nevyrovnajú teploty a nedosiahne stav nazývaný stavom tepelnej rovnováhy.
Vákuová fľaša (termoska) - nádoba, ktorá svoj obsah udržiava pri stálej teplote. Pozostáva z dvoch sklených nádob, jedna je vnútri druhej, medzi nimi je vákuum. Obmedzuje prenos energie vedením a prúdením. Jej lesklé povrchy minimalizujú aj prenos žiarením.
Dôsledky prenosu tepla - ak teleso príjme alebo stratí tepelnú energiu, jeho vnútorná energia vzrastie alebo klesne. V dôsledku toho sa teplota telesa zvýši alebo klesne (veľkosť zmeny teploty závisí od tepelnej kapacity telesa) alebo sa zmení jeho skupenský stav.
Tepelná kapacita (c) - telesom prijatá alebo odovzdaná energia vo forme tepla, pri zmene jeho teploty o 1 K. Je to vlastnosť telesa a závisí od jeho hmotnosti a od látky, z ktorej teleso pozostáva. Teda hodnota tepelnej kapacity je rozdielna pre rôzne telesá a má sa počítať osobitne pre každé teleso.
Zmeny (skupenského) stavu

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka