Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Toxikománia

Fajčenie, alkohol a drogy

Väčšina dospievajúcich chce aspoň raz vyskúšať fajčenie ciga-
riet a veľa z nich experimentuje aj s umelými povzbudzovadlami, ako
sú napr. alkohol, drogy či výpary prchavých látok (lepidlá alebo
čistiace prostriedky). O tom, či sa z týchto experimentov vyvinie
zdravotné riziko pre dieťa, rozhoduje veľa faktorov. Jedným z nich
je príklad, ktorý dieťaťu dávajú rodičia, ak fajčia a pravidelne
konzumujú alkohol. Ďalším stimulátorom je príklad kamarátov a napo-
kon aj jeho vlastné citové problémy ho môžu priviesť k tomu, že
hľadá únik v alkohole a drogách.

Fajčenie a alkohol

Aj keď fajčenie počas krátkeho obdobia nepoškodí zdravie die-
ťaťa, je jedným z najzávažnejších rizikových faktorov pre zdravie
v dospelom veku. Pretože základ tohto zlozvyku sa najľahšie vytvára
v puberte, musia rodičia vyvinúť všetko úsilie na to, aby fajčenie
deťom znechutili jednak svojím vlastným príkladom a jednak trpezli-
vým a častým vysvetľovaním škodlivosti fajčenia už od detstva.

Fajčenie je základnou príčinou mnohých vážnych chorôb, ako sú
rakovina pľúc alebo ochorenia srdca a krvného obehu. Ak človek faj-
čí pravidelne, každou vyfajčenou cigaretou stráca približne 5 minút
zo svojho života. Ak prestane, šanca, že bude trpieť na chorobu,
ktorú cigaretový dym vyvoláva, sa zmenší s každým úspešným nefaj-
čiarskym rokom. Zvyk fajčiť a často spája s konzumáciou alkoholu
a liekov, ktoré ak bude človek požívať vo veľkom množstve, zničia
jeho zravie. Veľmi pravdepodobne sa dostane do vážnych problémov,
ak sa pitie alkoholu stane pre neho potrebou. Riskuje tučnotu
a poškodenie pečene. I keď požíva alkohol v primeranom množstve, je
málo pravdepodobné, že to jeho zdravie vydrží. Účinky alkoholu na
ľudský organizmus a myslenie závisia od množstva alkoholu v krvi
a sú rôzne u ľudí s rozdielnou telesnou hmotnosťou. Muži pociťujú
účinok toho istého množstva alkoholu o niečo neskôr ako ženy. Fak-
tory, ako druh alkoholu, ktorý človek pije, a rýchlosť, akou ho pi-
je, takisto ovplyvňujú veľkosť jeho účinku. Napríklad pivo má nižší
obsah alkoholu ako whisky; čím sa pomalšie dané množstvo vypije,
tým bude slabší i účinok.

Drogy

Každá droga je potencionálnou otravou, ktorá môže spôsobiť
zmrzačenie osobnosti, ba až smrť organizmu. Drogy môžeme rozdeliť
do týchto kategórií:
1. inhalanty - fetovanie organ. rozpúšťadiel
               (toluén, tech. benzín...)
2. stimulanty - povzbudzujúce
                (hašiš, pervitín, extáza, LSD, kokaín!
3. narkotiká - (heroín, morfín, kodeín)
4. halucinogénne - (pervitín, LSD, marihuana)

Fyzická či psychická závislosť závisí do čistoty drogy a jej
druhu, veku konzumenta, frekvencie a spôsobu užívania (šňupanie,
fajčenie, pichanie do žily). Medzi najsilnejšie drogy, na ktoré
vzniká pomerne rýchlo fyzická i psychická závislosť a ich nedosta-
tok sa prejavuje abstinenčnými príznakmi, patria najmä narkotiká.

Súbor poslal: Sephia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka