Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Transformátor

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Transformátor je elektrické zariadenie , ktoré slúži na premenu napätia alebo intenzity striedavého el. Prúdu , prípadne na  prevod zaťažovacieho odporu na podklade vzájomnej indukcie. Transformátor sa skladá z dvoch samostatných cievok  , ktoré sú spolu viazané magnetickým polom a jadra , ktorého materiál je zvolený podľa účelu transformátora a prenášaného kmitočtu.Pre nízke prenášané kmitočty je jadro zložené z tenkých plechov  ( a to buď železných  alebo zo špeciálnych zliatin ) . Tieto plechy sú od seba izolované. Pre bežné transformátory so železným jadrom platí  , že napätia sú v rovnakom pomere ako počty závitov  a prúdy  v pomere obrátenom. V cievkach aj v jadre vznikajú straty , ktoré sú vyjadrené účinnosťou transformátora , ktorá je daná pomerom výkonu k jeho príkonu. ( pri trans. Pre  nízke kmitočty to môže byť až 90 percent ).  Podľa tvaru jadra rozdelujeme transformátory na: jadrové , plášťové a toroidné. Podľa prúdovej zostavy sú transformátory: jednofázové , trojfázové a viacfázové. Transformétor s jednou cievkou sa nazýva autotransformátor. Pretože straty  vznikajúce v železe a medi sa menia na teplo  , je nutné transformátory chladiť. Pre malé výkony je chladenie vzduchové , pre veľké výkony je chladenie kvapalinové. Špeciálnymi druhmi transformátorov sú  rozptylové  ( využíva sa ako napájací zdroj výbojky ) , zvarovací , rozmrazovací , regulačný a merací. 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka