Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


SVAN - studentske.sk - Marketing

Trhy organizácií a nákupné správanie organizácií

trhy organizácií:

1.       typy trhov

- trh výrobných faktorov - firmy a jednotlivci, ktorí nakupujú výrobky a služby za účelom produkcie iných výrobkov a služieb

- trh sprostredkovateľov - firmy a jednotlivci, ktorí nakupujú a predávajú tovar vyrobený inými

- vládny trh - trh, ktorý ročne nakupuje          výrobky a služby v miliardových hodnotách

2.       charakteristika trhov organizácií - základný rozdiel je v štruktúre trhu a dopyte (dopyt organizácií je odvodeným dopytom), charaktere nákupných orgánov, druhoch rozhodovaní a rozhodovacom procese

nákupné správanie výrobnej sféry:

1.       aké druhy nákupných rozhodnutí uskutočňuje výrobná sféra

- základné typy nákupných rozhodnutí -opakovaný nákup bez zmeny, modifikovaný opakovaný nákup, nová úloha

- funkcie systému nákupu a predaja

2.       kto sa zúčastňuje nákupného procesu (centrum nákupu) - zoskupenie nákupných úloh

3.       ktoré hlavné faktory pôsobia pri nákupe - faktory prostredia, organizačné faktory, medziľudské faktory, individuálne faktory

4.       ako sa rozhoduje o nákupe vo výrobnej sfére

- poznanie problému

- všeobecná charakteristika potreby

- špecifikácia produktu (hodnotová analýza - metóda minimalizácie nákladov)

- prieskum dodavateľov

- predloženie ponúk

- výber dodavateľov

- zadanie objednávky

- hodnotenie výkonov


nákupné správanie sprostredkovateľa:

1.       aké rozhodnutia robia sprostredkovatelia

2.       kto sa zúčastňuje nákupného procesu

3.       ako uskutočňujú sprostredkovatelia nákupné rozhodnutia

nákupné správanie na vládnych trhoch:

1.       kto sa zúčastňuje nákupného procesu - federálne orgány (civilná a vojenská oblasť) a miestna správa (školy, nemocnice,...)

2.       aké sú faktory vplyvu pri vládnych nákupoch - faktory prostredia, organizačné faktory, interpersonálne faktory, individuálne faktory

ako prebieha rozhodovací proces pri vládnych nákupoch - otvorené konkurzné konanie,  zmluvné dohody

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka