Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Tvorba KRASKU a BEZRUČA Umelecký a odborný štýl


Tvorba KRASKU a BEZRUČA Umelecký a odborný štýl 

IVAN KRASKO
 je hlavným predstaviteľom Slov. literárnej moderny. Napísal len dve 
básnické zbierky, ale utvoril novú etapu v slovenskej novodobej lyrike.
 Vo svojich prvých veršoch reagoval na sociálny a národnostný útlak 
a napísal ich v duchu Hviezdoslavovej poetiky. Prvé básne podpisoval 
pseudonymom Janko Cigáň. Knižne vydal svoje básne až po niekoľkých 
rokoch literárnej činnosti. Prvá zbierka sa volá Not ex solitudo. 
V názve sú obsiahnuté základné postoje moderného básnika k svetu: Noc 
a samota. Nie je náhodou, že svojho lyrického hrdinu, totožného 
s básnikom, do prostredia "búrnej, tmavej noci" a tklivej samoty. Tieto 
nálady u neho vychádzajú z dôvodu, že básne písal daleko od domova, 
preto sa v nich vynára spomienka na rodný kraj, matku (Vesper dominicae 
= Nedeľný večer).
  Krasko na rozdiel od staršej generácie básnikov vyslovoval fakty 
objektívnej skutočnosti prostredníctvom vlastnej osobnosti, cez vlastnú 
dušu. Neustále prežíva prírodné deje (Topole, Zmráka sa), zamýšľal sa 
nad
zmyslom ľudského života (Quia pulvis sum =Pretože som prach) a patrí sem 
i ľúbostný cit (Plachý rekord). V tejto zbierke zaujíma dôležité miesto 
báseň Jehovah. Vyslovuje v nej ostrú kritiku na politiku tzv. pasivity 
v prdvojnovom slovenskom živote.
  Svoje hlavné hlavné motívy poézie rozvíjal aj v druhej zbierke Verše. 
Obsahuje však viac významových tém ako predošlá. Na jednom z jeho pólov 
je ľútosť za dávnymi láskami a pocit akého si vyrovnania, kým druhý pól 
je neobyčajne svieži a otvorený voči budúcnosti. Rozširujúcimi motívmi 
rozšíril svoj pohľad na život a na spoločenskú problematiku. Zodpovedne 
sa zamýšľa nad svojím miestom vo svete a uvedomuje si nadosobné hodnoty 
života, preto sa aj jeho osobné smútky menili na žiaľ celonárodnej 
a sociálnej povahy. Prejavilo sa to v básňach ako sú Otcova roľa, Baníci 
a List slečne Ľ. G. Lyrický hrdina hľadá riešenie situácie v prospech 
celku.
Básnik vyslovuje nádej, že napriek ťažkým pomerom, v ktorých žil 
slovenský ľud pred prvou sv. vojnou, raz príde čas slobody, pre tie 
spoločenské vrstvy, ktoré najviac trpeli soc. a nár. útlakom.

PETER BEZRUČ
 Patrí medzi mladých spisovateľov, ktorí sa na začiatku 20 stor. 
kriticky postavili proti sociálnej a národnostnej politike 
Rakúska-Uhorska. Dnešná literárna história oceňuje Bezručovu básnickú 
tvorbu ako dielo základného významu v rozvoji českej sociálnej poézie 
20 storočia.
  Je autorom jedinej zbierky Slezské písne. Po vydaní Slezské písne 
doplňoval, ale jadro tvoria básne napísané v 1899-1900. Bezruč je len 
pseudonym, pod ktorým sa skrýval poštový úradník Vladimír Vašek a keď ho 
odhalili skoro prestal písať.
  V Slezských písňach zachytil všetky základné otázky českého národného 
a sociálneho života pred prvou svetovou vojnou a v skratke vyjadril aj 
svoje osobné problémy. Obranu českého národa zakladá na regionálnej 
tématike, Sliezsko. Tu sa najviac prejavila germanizácia a bolo tu na 
každom kroku vydieť výsledky sociálneho vykorisťovania. Symbolom tohto 
dvojnásobného utláčania boli majitelia ostravských tovární a baní, na 
vidieku majitelia lesov a polí stelesňovaní "markýzom Gerom"
  Druhou tématikou Bezručovej poézie je zobrazenie postáv z ľudového 
prostredia. V ich osudoch je vyjadrená veľká ľudská bieda (Maryčka 
Magdonova, Ostrava) a prirodzený odpor voči tomuto útlaku. Zosobnil ho 
v postave zbojníka Ondráša, ktorému boli pripisované vlastnosti podobné 
ako nášmu Jánošikovi.
  Utrpenie vlastného národa zabraňovalo výraznejšie vyjadriť svoje 
osobné problémy. Ale nezabudol občas pripomenúť ani vlastnú drámu 
ľudského osa}otenia, v ktorom len čo sa zableskla žiara lásky aj rýchlo 
zhasla (Jen jedenkrát).


a) Porovnajte hrdinov Kraskovej a Bezručovej poézie na základe analýzy 
  konkrétnych básní.

b) Porovnajte vzťah osobného a spoločenského v období moderny, 
   klasicizmu romantizmu.

c) Vysvetlite rozdiel medzi umeleckým a odborným štýlom.


Navrat do maturitnych otazok

Skonvertovane pomocou TXm2HTML 1.0 (c)ajo 1996

Text nepresiel ziadnymi upravami, vratane jazykovych ! Autor textu : neznamy

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka