Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


UNIX definície:

·         Multiuser

·         Interaktívny

·         Multitasking

·         1.návrh – 1969 AT&T

Výhody:

1.        SHELL – program na komunikáciu s počítačom a na vytváranie funkcií

2.        Bourne SHELL

3.        C-SHELL

4.        Korn SHELL

5.        Riadenie práce – multitasking

6.        E-mail ako súčasť systému

7.        Editory – ed, vi

8.        Plánovanie práce – ad utilita

Nevýhody:

1.        Stručný, nepriateľský

2.        Ťažká zapamätovateľnosť

3.        Užívateľský interface

Prihlásenie:

Login:

Password:

Man                referenčný manuál
{man command}-napr. man date: vypíše help k príkazu Date

[/hladane_slovo]-vyhľadanie nejakého slova v MANe

[Q]-výskočenie z MANu

Príkazy:

Date        vypíše aktuálny dátum

Who       kto je nahlásený (login, monitor, čas lognutia, IP)

Pwd         aktuálny adresár

Ls           výpis obsahu adresára abecedne usporiadaný

                [-p]-označí adresáre lomítkom

                [-f]-označí adresár lomítkom, spustiteľný súbor hviezdičkou

                [-c]-výpis do viacerých stĺpcov

                [-a]-výpis všetkých položiek (aj systémových súborov)

Cat          výpis obsahu súboru   {cat sd/sdtemp/zoe/unix.doc}

Cd           pohyb po adresároch

{cd directory}-nastaví sa na uvedený adresár

{cd}-domovský adresár

[..]-späť o adresár

Mkdir    vytvorí adresár

Rmdir    zmaže prázdny adresár

                [-r]-zmaže adresár, aj keď nie je prázdny

Rm          zmaže súbor

Cp                kopírovanie súborov   {cp existujuci_file cielovy_fileORdirectory}

·         Ak existuje cieľový file – prepíše ho

·         Ak je cieľ adresár – vytvorí v ňom súbor s rovnakým menom

·         Ak je cieľ adresár – kopírovanie pracuje s viacerými súbormi

Mv                premiestnenie, resp. premenovanie súboru   {mv existujuci_file cielovy_file}

Ln           linka, resp. „kopia“ súboru, pri update originálneho súboru sa automaticky update aj všetky jeho linky   {ln existujuci_file cielovy_file}

[-s]-linky na adresáre

More{file_name}                výpis súboru

Ps           vypíše running procesy

Kill {id_process}                zruší proces so zadaným id-čkom

Find        vyhľadá podľa zadaného argumentu

                [-type d]-hľadá adresáre

                [-type f]-hľadá súbory

Echo       výpis

                [-n]-nehodí nový riadok

Sort        triedenie

[-t “ ” +1]-separator (čím sú  atribúty oddelené, a podľa ktorého sa bude triediť; tu: medzera a podľa druhého atribútu, lebo sa ráta od 0)

[-n]-číselné triedenie

[-r]-reverzné triedenie (od najväčšieho, po najmenší)

Grep       filter, podľa ktorého je možné vybrať iba určitú skupinu

                [“ ” -c]-vyberie všetky, ale vypíše iba počet, ktorý našiel

Head       výpis hlavičky

                [-n cislo]-vypíše iba prvých cislo riadkov (napr. head –n 5: vypíše prvých 5 riadkov)

For NAME [in WORDS…;] do COMMANDS;done            cyklus FOR (pre ktoré vykoná)

$nazov                    koľký argument (obsah argumentu)

Prístupové práva:

Ls –l       vypíše obsah adresára s jeho atribútmi

(drw-xv-x   3   zoe   other   80   Jul2 15:45   unix.doc)

Prístup a výstup z diskety (disketa – fd0)

Mount /dev/fd0 –t msdos /disketa

Umount /dev/fd0

Mdir       prístup na disketu

Mread {file_name} {copy_file}                prečíta file z diskety a skopíruje ho do aktuálneho adresára

Odtarovanie file-u (napr. numfiles.tar)

Tar –xf file_name

Príklad MAXFILES [DIR]

Skript vyhľadá adresár, v ktorom sa nachádza najväčší počet súborov. Možno mu zadať ako argument adresár, od ktorého má vyhľadávať, ináč hľadá v default pracovnom adresári.

for name in `find $1 -type d`; do echo -n "$name "; find $name -type f -print -maxdepth 1 | grep "" -c; done | sort -t " " +1 -n -r | head -n 1

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka