Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Úvaha

Autor: Sino

Subjektivizovaný variant výkladového slohového postupu a útvaru, v ktorom autor zaujíma postoj k závažným spoločenským a filozofickým problémom.

- Autor ich vysvetľuje a hodnotí zo svojho hľadiska.
- To však neznamená, aby tam boli nelogické a protivedecké názory. 

Úvaha sa vyskytuje v náučnom štýle, publicistickom, umeleckom a  v próze a dráme.

Úvaha                              

- subjektivita
- hodnotenie
- všeobecná argumentácia
- voľnejšia kompozícia   
- voľnejšia štylizácia

Výklad  - analýza

- objektivita 
- vedecká argumentácia
- terminológia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka