Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


VÁCLAV III.

*6.10.1289, (?),V4.8.1306, Olomouc; český, polský a uherský král

Nebylo mu ještě šestnáct let, když se tento syn Václava II. a Jitky (Guty) Habsburské ujímal v létě roku 1305 neurovnaného dědictví po svém otci. V té době měl být také rozhodnut osud uherské koruny, kde mocný Karel Robert z rodu Anjou opanovával pole. Když roku 1301 vymřel rod Arpádovců, přes nelibost papežské kurie nabídla uherská šlechta trůn snoubenci poslední Arpádovny Kunhuty, dcery Ondřeje III., Václavovi III. Ještě téhož roku byl ,jako dvanáctiletý ,korunován uherským králem a přijal jméno Ladislav. Papežská strana ve spojení s Habsburky zesílila tlak proti Václavovi II. V této konstelaci také uherští magnáti přecházeli postupně na stranu Karla Roberta, takže roku 1304 byl Václav (Ladislav) nucen opustit Uhry. Podržel si svatoštěpánskou korunu, kterou odevzdal svému příteli bavorskému vévodovi Otovi. Důvod ústupu byl jediný. Nemohl vést boj o dvě sousední země najednou. Soustředil se proto na Polsko, kde stál proti němu Vladislav Lokietek. Ani rival jeho otce římský král Albrecht nezahálel a chystal odvetu za zničení svého vojska u Kutné Hory v roce 1304. V této rozvířené až nepřehledné mezinárodní, zčásti i domácí situaci se mladý král připravoval na dobytí polské koruny. Z Polska pocházela i jeho manželka Viola Těšínská, s níž se oženil v říjnu 1305.
S těmito značnými vladařskými povinnostmi kontrastuje Václavova záliba ve výstřednostech a rozmařilostech, jež poznamenaly jeho mládí. Se šlechtici pořádal divoké pitky, při nichž údajně rozdával královský majetek. Toto lehkomyslné chování zaznamenala Zbraslavská kronika, pramen pro poslední Přemyslovce velmi hodnověrný. Nelze vyloučit, že autor kroniky ,učený mnich ,posuzoval jednání mladého prince příliš příkře. Při svých politických jednáních v letech 1305-1306 si Václav naopak počínal obezřetně a uvážlivě. Ostatně jednání jeho otce bylo v mnohých ohledech rovněž nevázané ,a kronikář o tom pomlčel.
Během přípravy polského tažení byl Václav III. v srpnu roku 1306 v Olomouci zavražděn neznámým vrahem. Kdo ho najal, v zájmu koho byl čin spáchán, to není známo, neboť vrah byl stráží na místě zabit. Již současníci usuzovali vedle možných domácích souvislostí (Vítkovci) na polský či uherský tábor, nevynechali ani římského krále Albrechta. V Olomouci tak vymřel český panovnický rod po meči.
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka