Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


VÁCLAV I., JEDNOOKÝ

*1205, (?),V23.9.1253, Králův Dvůr; český král

Roku 1207 byl tento druhý syn Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské zasnouben s Kunhutou, dcerou římského krále Filipa Švábského, která se později stala jeho manželkou. Roku 1216 byl Václav zvolen a roku 1228 korunován ,ještě za vlády otcovy ,českým králem. Byl nazýván ,,mladším králem". Když začal vládnout samostatně, výrazně ho ovlivňovala jeho matka. Václav ponechal nejdůležitější otcovy úředníky v jejich hodnostech a Konstancie, ač královna-vdova s vymezenými majetky na Moravě, zůstávala u královského dvora. Nemalý vliv na panovníka měla i jeho mladší sestra Anežka.
Václav si královském trůně počínal odlišně než jeho energický otec. Spíše než panovnickým povinnostem se věnoval lovu a jiným radovánkám. Při jednom loveckém dobrodružství přišel o oko. Typickým pro toto období byly neustálé změny v obou táborech, rozptylování a nové seskupování sil, stále nové přísahy věrnosti, stále nové zrady. Roku 1236 pověřil římský císař Fridrich II. Václava vedením války proti jeho rakouskému sousedu. Záhy však došlo ke zcela nové mocenské konstelaci, která slibovala, že nejstarší Václavův syn Vladislav se ožení s Gertrudou, jednou z dědiček babenberského dědictví. To byl ovšem výrazný obrat v politice vůči císaři. Roku 1240 došlo k Václavově smíru se štaufskou stranou v Německu.
Následujícího roku byly české země ohroženy legendárním mongolským vpádem do Evropy, jehož však zůstaly ,až na část Moravy ,ušetřeny. V roce 1246 se stal Vladislav rakouským vévodou, po několika měsících, v lednu 1247, však zemřel. Václav si v následujícím období nepočínal příliš aktivně, aby si zajistil nadále dostatečný vliv na rakouské dědictví. Vyvolalo to nespokojenost domácí šlechty a také jeho druhorozeného syna Přemysla, ústící v odboj v letech 1248-1249. V něm si Václav vedl docela úspěšně, v jedné peripetii zápletek nechal Přemysla uvěznit na Přimdě. Po smíru roku 1249 byl vymezen okruh působnosti obou mužů tak, aby se spíše doplňovali, než křížili. Dokládá to oživený zájem o Rakousy a jejich konečné získání pro Přemysla roku 1251.
Přestože nelze Václava I. srovnávat s mohutnou postavou jeho otce Přemysla Otakara I., nebyla jeho čtvrtstoletá vláda tak neúspěšná, jak mohou naznačovat zákruty mocenské hry ve středoevropském prostoru. Je nutné uznat, že v rozhodujících chvílích prokazoval Václav I. dostatek  houževnatosti, chytrosti i lstivosti, bez níž se sotva mohl obejít středověký vladař. Dokládá to průběh sporů o babenberské dědictví. Ve Václavově době přišel do Čech nový umělecký sloh ,gotika, došlo k rozmachu v zakládání měst (Svatohavelské město v Praze, Kouřim, Slaný). Král Václav zemřel na svém dvoře v Počáplích (nyní Králův Dvůr), jeho ostatky byly uloženy v klášteře Na Františku, který si sám zvolil, poblíž své sestry Anežky.
Z dlouholetého manželství s Kunhutou Štaufskou (*okolo 1200-V13.9.1248) se narodily děti: Vladislav (*okolo 1227-V3.1.1247), Přemysl, později zvaný Otakar (*1232/33-V26.8.1278), Božena (Beatrix) (*?-V25.5.1270/86), Anežka (*?-V10.10. okolo 1268) a neznámá dcera (*?-Vpřed 1248).
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka