Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Valentín Beniak

- spolu s Lukáčom bol predstaviteľom symbolizmu.

Tiahnime ďalej oblaky

- prevládajú dedinské motívy, svet, život v 30.tych rokoch, tvoril aj poéziu platnú k vtedajším časom.

Ján Smrek (1898 Zemianske Lieskové - 1982 / MT)

(Ján Čietek)

- tovariš v Maďarsku, I. vojna v maďarskej armáde (Turecko, Palestína) - malária

- založil Edíciu mladých slov. autorov v Prahe

- patrí k najvýznamnejším básnikom symbolizmu, predstaviteľ vitalizmu. Venoval sa prekladaniu (z maďarčiny), tvorba pre deti.

- do slov. literatúry vniesol motív mesta, lásky, vitalizmu, protivojnový tón

 

1. zb. Odsúdený k večitej žízni

- ešte pochmúrny charakter - symbolizmus (b. Dnes milujem svoj deň)

1. poézia mladosti založená na wolkerovskej chlapčenskej úprimnosti zo  života, ťažbe žiť

Cválajúce dni - manifest vitalizmu - netradične opisuje život a lásku, krásu ženy, rytmický plynulý verš

Zrno (krásy Slovenska)

2. tvorba z II. sv. vojny Hostina, Studňa

- alegórie, symboly, nepodľahol pesimizmu

- tragická lyrika, ale aj lyrika nádeje a vzdoru

3. vrátil sa k poézií mladosti zmocnenej životnými skúsenosťami a  istotami.

Básnik a žena

- pozostáva z kapitol. Je to dialóg medzi básnikom a ženou, ktorí sa stretávajú v každom ročnom období a každé obdobie symbolizuje stupeň ľudského života.

- témou je „veľká a večná téma umenia - láska"

Kapitoly: 1. V zasneženom parku, 2. Pokračovanie jarné, 3. Letná noc na vode, 4. Padajú listy, 5. Po desiatich rokoch

 - vyjadruje svoj obdiv k žene, ale aj náhľady na umenie, ľútosť za krásou, ktorú odvial čas.

Iba oči - senzualizmus

Božské uzly - (aj Iba oči) - inšpirovaný českým poetizmom, zmyslové očarenie, stupňuje sa túžba po krásach sveta v poetisticky hravých veršoch z potuliek cudzinou, o láske a milovaní. Aj verše o tragickom osude vysťahovalcov.

pre deti: Maľovaná abeceda, Machule

Nadrealisti (ešte Vladimír Reisel, Pavel Bunčák, Július Lenko)

Autor: Tomáš Bella (tomas@bella.as)
URL: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka