Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vasil Choma

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 18. maja 1927 v Mikovej v malorolnickej rodine. Ludovu skolu vychodil v rodisku. V studiu pokracoval na mestianke v Medzilaborciach a na Gymnaziu v Presove a Humennom. Tam roku 1949 zmaturoval a v tom istom roku zacal studovat rustinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenskeho v Bratislave. Po ukonceni 2. rocnika pokracoval v studiu na Filozofickej fakulte univerzity v Petrohrade, ktoru absolvoval roku 1956. Dva roky pracoval ako odborny asistent na Vysokej skole pedagogickej v Presove. Odtial presiel na Poverenictvo skolstva a kultury, kde zastaval funkciu ustredneho skolskeho inspektora. Roku 1960 presiel pracovat na FFUK. Po skonceni externej aspirantury na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe obhajil roku 1965 kandidatsku pracu na temu Ruska literarna kritika 20. rokov. Roku 1969 sa habilitoval na docenta pracou Od futurizmu k literature faktu. V tom istom roku ho poverili funkciou namestnika ministra kultury. V rokoch 1973 az 1985 posobil v diplomatickych sluzbach, najprv vo funkcii radcu I. triedy ako zastupca velvyslanca na ZU CSSR v Bruseli (19731977), potom ako staly veduci ZU CSSR (Charge dAffaires en pied) v Zairskej republike (1980 az 1984), kde vyznamne prispel k oslobodeniu 66 cs. obcanov, ktorych roku 1983 zajali v Angole Savimbiho zoldnieri. Roku 1984 poziadal o uvolnenie z diplomatickych sluzieb a odisiel pracovat do Bratislavy, na SNR, z ktorej pre nesuhlasne politicke nazory musel odist. Vratil sa k pedagogickej praci na Pedagogicku fakultu Univerzity Komenskeho, na ktorej posobil az do augusta 1993. Zije v Bratislave.

Zaciatky literarnokritickeho zaujmu Vasila Chomu sa datuju este do gymnazialnych rokov, no permanentne sa zacal venovat literarnovednej a kritickej cinnosti najma po ukonceni studia, a to predovsetkym v oblasti modernej ruskej literatury, o ktorej publikoval desiatky studii, clankov a recenzii v odbornej i v periodickej tlaci a vedeckych zbornikoch. Syntezou jeho sustavnej badatelskej prace v oblasti ceskoslovenskej rusistiky su monograficke publikacie Od futurizmu k literature faktu (1972), Vladimir Majakovskij (1973) a Poezia revolucnej doby (1987). Venuje v nich pozornost analyze modernych literarnych smerov v europskych literaturach a v ich kontexte i tvorbe takych velikanov ruskej literatury ako Blok, Belyj, Soloviev, Briusov, Chlebnikov, Majakovskij, Jesenin, Pasternak, Achmatovova a ini, z takych aspektov, ktore sa v oficialnej, a nielen sovietskej literarnej kritike, vtedy nepertraktovali. O modernych literarnych smeroch v ruskej literature aktivne referoval aj na domacich a medzinarodnych sympoziach a konferenciach (Cesko, Belgicko, Ukrajina, Rusko, Nemecko, Rakusko).

Jeho studie, clanky a recenzie o poezii a proze strednej a starsej generacie ukrajinskych literatov boli uverejnene v casopisoch Dukla, Druzno vpered a tiez v roznych odbornych zbornikoch a publikaciach (Literatura ceskoslovenskych Ukrajincov, 1968 a mnohych inych). Ako editor vydal reprezentativny vyber z poezie Sergeja Makaru Zlte metamorfozy (1994), pripravil do tlace monografiu Ukrajinska poezia na vychodnom Slovensku od 20. rokov nasho storocia po sucasnost. Analyzuje v nej tak literarny proces ako celok, ako aj zaclenenie do neho tvorby jednotlivych basnikov.

august 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka