Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vedecko náučný - populárno náučný štýl

Internacionalizácia  , formalizácia a popularizácia náučného štýlu.

Pod internacionalizáciou rozumieme postupné voľné prekladanie a preberanie cudzích výrazov.

Pod formalizáciou rozumieme to , že v odbornom vyjadrovaní sa čoraz častejšie stretávame s textami , ktoré namajú podobu ucelených viet.Nachádzame tu veľa vzorcov , tabuliek , grafov a schém.

V náučnom štýle sa používajú zložené súvetia , vedecké texty sú bohaté na interpunkciu.

Vedecko náučný štýl              Populárno náučný štýl
Termíny, knižné slová            Voľnejší výber slov
Prísna logická kompozícia        Voľnejšia kompozícia 
Presná vedecká argumentácia      Voľná citácia a postoj autora.
nezaujatosť a presná  citácia    

Lexika náučného štýlu:
1.Nocionálne slová
2.Terminológia - domáca
- cudzia
- hybridná
- doslovné preklady

3. Knižné slová
4. Skratky a značky
5. Multiverbizácia

Morfológia a syntax náučného štýlu

1.Ustálenie nových väzieb
2.Zložené prídavné mená  a)parataxa     b)hypotaxa
3.Enumeratívnosť
4.Zhustené vyjadrovanie a)menné    b)príčastia a prechodníky
5.Pasívum
6.Autorský plurál
7.Spojené výrazy
8.Vsuvky - parantézy
9.Grafické označovanie odsekov

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka