Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vedľajšie vety Vedľajšie vety:

Typ Otázky Príklad
Privlastková Aký?aké?aká?čí?čia?čie? Naša trieda vydáva časopis, ktorý je zaujimavý.
Prislovková-miesta Kde? Ja ostanem doma.
Prislovková-času Kedy? Prídem zajtra.
Prislovková-spôsobu Ako? Prídem potichu.
Prislovková-príčiny Prečo? Neprídem pre nádchu.
Prislovková-podmienky Za akých podmienok? Keď dýchneme na sklo,zarosí sa.
Prislovková-miery Do akej miery? Karburátor sa chvasce,až okna žmurkajú.
Predmetová Pádové okr. N Hlásily,že bude pekné počasie.
Podmetová Pádové Kto muruje,ten buduje.
Prísudková Čo robí? Lístie je také, že už skoro odpadne.

Stránka pochádza od: "Spreader" za čo mu patrí poďakovanie
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka