Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Versaileská mierová zmluva 

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

Bola to mierová zmluva medzi výťaznými mocnosťami Dohody a ich spojencami  na jednej a Nemeckom na druhej strane. Bola podpísaná po skončení prvej svetovej 28.6.1919 vo Versailes při Paríži.Je to najvýznamnejšia zmluva Versailsko- Washingtonskéhoo systému. Podľa tejto zmluvy postúpilo Nemecko Alsasko-Lotrínsko v prospech Francúzska , Eupen a Malmedy  v prospech Belgicka , Poznaňsko , časť Pomoranska a Východného Pruzska  v prospech Poľska , Hlučínsko  v Prospech ČSR . Gdaňsk  bol prehlásený za slobodné město  a Klajpeda  bola predaná Ústredným mocnostiam  a roku 1923 bola pripojená k Litve. Otázka príslušnosti Šlesvicka  , južnej časti Východného Pruzska  a Horného Sliezska mala byť riešená plebiscitom . Nemecko stratilo všetky kolónie   , vzdalo sa medzinárodného finančného a hospodárskeho podnikania. Správa Odry ,Labe  , Dunaja a Rýna  bola predaná medzinárodným komisiám . Sársko bolo odovzdané na 15 rokov do správy Spoločnosti Národov a potom mala byť situácia riešená plebiscitom. Ľavý breh Rýna mal byť 15 rokov  okupovaný dohodovými armádami, na pravom brehu bolo vytvorené demilitarizované pásmo. V Nemecku bola zrušená vojenská povinnosť a generálny štáb  , dobrovolnícka armáda nesmela prekročiť 100000  a vojnové loďstvo 15000 mužov. Nemecko sa dalej zaviazalo  k reparač ným povinostiam  a uznalo nezávislosť Rakúska , ČSR a Poľska. Súčastou Vers.mier.zml. bol tiež Štatút Spoločnosti národov. USA zmluvu neratifikovalo  , ale v 1921 uzavrelo s Nemeckom  zvláštnu zmluvu  , totožnú s V.m.s. , ktorá však neobahovalaŠtatút Spol.národov. = versaillesko - washingtovský szstém.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka