Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Gulliatt – V Saint Piere Porte, kde žil nebol moc obľúbený

      

                Victor Marle Hugo

 

                                               Robotníci mora

 

     Romantizmus vytvoril hrdinu ktorý bol v ustavičnom rozpore so skutočnosťou, ktorý je vždy osamelý a  v zápase o uskutočnene svojho sna, alebo ideálu hynie. Konflikt romantizmu spočíva v rozpore medzi skutočnosťou a snom. Uplatňuje sa harmónia kontrastu. Autor sa stotožňuje so správaním hrdinu -autoštylizácia. Umelci nachádzali zdroj v ľudovej slovesnosti a v historizme a oživili jazyk prvkami hovorovej reči, ktoré umožňujú prirodzenejšie vyjadrovanie.

 

 

           Victor Marle Hugo 26.2.1802 Besancon – 22.5.1885 Paríž. Francúzky Básnik, dramatik, prozaik, esejista. Začal písať veľmi skoro a svojimi básňami získal prvé úspechy. S bratom Abelom založili časopis L Conservateur kde v jedinom ročníku bolo uverejnených  272 jeho článkov. V roku 1822 dostal penziu od Ľudovíta XVIII a oženil sa Adelou Foucherovou. Dočasne hmotne zabezpečený, rozhodol sa žiť len pre literatúru. 1823–1826 napísal Nové ódy ,  Ódy a Balady , romány Bug–Jargal, H. z Islandu. Karol X ho vyznamenal stužkou čestnej légie ako viac–menej  oficiálneho  básnika Reštaurácie. 1827- Uverejnil prvú ódu na Napoleona a drámu Cromwel ktorou sa prihlásil k Romantizmu. Jeho nová orientácia vystúpila v zbierke básní Východné spevy a dráme Hernani okolo ktorej sa odohral prudký zápas medzi staršou generáciou sledujúcej ešte umelecké princípy klasicizmu a mladšou stojacou na pozíciách romantizmu1830– 1843 nastáva najplodnejšie obdobie jeho lit. Činnosti. Básne– Jesenné lístie1831,  Spevy súmraku1835  Vnútorné hlasy 1837Lúče a tiene1840.  Drámy Marion Delornie1831 , Kráľ sa zabáva 1832 Lucréce Borgia 1833 Marie Tudor 1833 Angelo 1835 Ruy Blas 1838  Kastelán 1843 Po neúspechu drámy Kastelán prestal písať ďalšie hry. Romány – Chrám matky božej v Paríži 1831 a Claude Gueux 1834. Roku 1841 sa stal členom fr. Akadémie. 1843–1848 ochabla jeho lit. Tvorba sčasti kvôli smrti jeho dcéry ktorá sa utopila v ústí Seiny  a kvôli neúspechu jeho drámy Kasteláni. V tomto období sa viac angažoval v politike v intenciách liberálnej monarchie Ľudovíta Filipa. Odmenou mu bola hodnosť paira Francúzka. Po prevrate 2.12.1851 sa stal odporcom Napoleona III a na protest odišiel do exilu do Belgicka, neskôr na ang. ostrovy Jersey a Guernesey. 1855–1870 rozvinul bohatú lit. Činnosť Zbierka politicko satirickej poézie Tresty 1853, lyrickej poézie Kontemplácie 1856 zbiera Malých eposov Legenda vekov1859 neskoršia časť1877v ktorých sa pokúsil formou básnických vízií vyjadriť cestu ľudstva od temnôt k ideálu Zbierka intímnej a prírodnej lyriky Piesne ulíc a lesov1965   Romány Bbedári1862 Robotníci mora 1869 človek ktorý sa smeje 1869PO páde Napoleona III a po 18 ročnom exile sa vracia do Francúzka ako poslanec národného zhromaždenia a ako senátor od 1876stál až do smrti na pozíciách liberálneho demokratizmu a humanizmu pričom sa častejšie nezhodol s vedúcimi politikmi III republiky. 187–1885Zbierka poézie Strašný rok1871  román deväťdesiattri1874 zbierku poézie Umenie byť starým otcom1877 filozofické básne Pápež 1878  Osol 1880a zbierku poézie Štyri vetry ducha1881. Viaceré jeho filozofické básne vyšli až po jeho smrti napr. Koniec Satana 1886génius orlom je 1967. Deň Hugovej smrti sa stal dňom Fr. Národného smútku. Hugo bol nielen zakladateľom, teoretikom a praktikom fr. romantizmu ale ďaleko presiahol rámec každej lit. Školy. Zaslúžil sa o obnovu fr, literatúry 19. Storočia.

 

    

 

    Gulliatt – V Saint Sampsone, kde žil nebol moc obľúbený. Mysleli si o ňom že je čarodejník alebo že je poznačený diablom. Bol húževnatý, šľachetný, bystrý,  priamy a veľmi vrtký. Ľavú ruku vedel ovládať tak  dobre ako pravú v čom mal veľkú výhodu.  „Hádam bol aj pekný v profile mal čosi antického, ponášal sa na Dáka z  Trajanovho stĺpu.  Malé jemné ucho bolo pekné a jemne tvarované.“ Mal detský smiech a zuby ako zo slonovinovej kosti,  od mora a vetra mala jeho pokožka zvláštny veľmi tmavý odtieň. Samota robí ľudí tupými alebo hlbokými . Na ňom sa to prejavovalo veľmi hlbokým pohľadom ale inokedy mal pohľad akísi zadivený a vtedy nevyzeral veľmi rozumne.

                        

Mess Leithierry bol námorník za svoj život bol plavčíkom plachtárom lodivodom kapitánom podkormidelníkom a lodným majstrom. Vždy nosil námornícku blúzu ale radšej mal blúzu matrózku ako lodivodskú. Veľmi rád rozprával zaujímavosti o svojich plavbách Bol neohrozený pri zachraňovaní ľudí bol „Jeho chybou bola vzácna vlastnosť -  dôverčivosť.“ Bol veľmi čestný, prieberčivý a dobrosrdečný na mori sa občas stával poverčivým vyžadoval poslušnosť a nestrpel odpor

      

 Sieur Clubin Mal všetky vlastnosti potrebné pre šloveka ktorý žil v ustavičnom mnohotvárnom nebezpečenstve. Bol znamenitý plavec. Patril medzi ľudí , zocelených v zápase z vlnami, ktorý môžu ostať vo vode koľko chcú. Bol svedomitý. Pod touto peknou maskou sa skrývala tvár netvora, ktorý sa prertvaroval pred vonkajším svetom a striehol na príležitosť zaútočiť.

  

Obsah –  Gilliat sa beznádejne zamiluje do Déruchetty, ale nevedel jej to povedať tak jej len vyhrával na gajdách , čo sa nepáčlo jej otcovi, ktorý by bol veľmi rád keby sa dozvedel kto je ten neznámi záujemca. Otec bol toho názoru, že keď ju niekto chce, má prísť za nim a nie jej vyhrávať pod oknami.

Loď  kvôli ktorej stavbe sa veľmi zadĺžil sa už splatila a teraz  len zarábala. Na palube tohto parníka bol kapitánom Clubin. Kapitán na loď nakladal tovar aj ho vykladal dozeral na jej opravy a hlavne prevážal tovar po mori. Raz keď bol na druhom brehu mora dohodol sa s jedným trestancom , že od neho kúpi revolver. Dohodli sa na cene ktorá znamenala pre Clubina hotový majetok ale jemu to z nijakého dôvodu nevadilo. Poobede príšiel na útes kde  čaká Rantain , ktorý ukradol M.L. peniaze na pašerákov ktorými má odcestovať do inej krajiny. Rantain ho revolverom prinútil aby mu vrátil peniaze aj s úrokmi.  Cestou naspäť na loď sa zastavil v   obchode a kúpil ½ litra rumu. Neskoro večer keď sa vrátil na loď dal spomínaný alkohol do kormidelníkovej skrýše. Ten sa v noci prebudil a opil sa s pálenky.  Ráno loď vyplávala aj s opitým kormidelníkom na palube. Ten najprv držal kurz ale potom v hmle zablúdil. Kapitán lode  ho pošle do podpalubia aby sa prespal. V nepreniknuteľnej hmle sa snaží udržať smer ale nakoniec stroskotal na útese. Všetci okrem Clubina  sa vylodia do jediného člna, ktorý sa nachádza na palube Durandy. Všetci prosia Clubina aby išiel s nimi ale ten zastáva názor že kapitán má umrieť spolu s loďou. Tak ho tam nakoniec nechajú a plávajú preč. Keď sú z dohľadu Clubin sa pousmeje ,konečne sa mu vydaril plán, pri ktorom strávil mnoho rokov života a pretvarovania sa na skromného človeka. Teraz sa vyzliekol skočil do vody, veď na breh to má len necelú míľu. Bol šťastný, že sa mu podarilo nafingovať zrážku lode s bralom na ktorom teraz visela.  Zrazu sa mu niečo ovilo okolo nohy a stiahlo ho to pod vodu...

Na druhý deň sa stroskotanci dostavili na breh a porozprávali Mess Leithierrovi ako stroskotala jeho loď a ako   na nej kapitán ostal, a ako sa oni zachránili. Chvíľu po nich prišiel aj kapitán lode ktorý sa bol pozrieť namieste nehody. Povedal zhromaždeným že loď je nefunkčná ale stroj – teda samostatný parný stroj je funkčný a zatiaľ je napichnutý na brale. Mess Leithierry je zničený ,ale nakoniec sa pozbiera a po dohovore s Déruchetou sľúbil jej ruku tomu kto zachráni stroj  a donesie ho naspäť na breh. Medzi zhromaždenými sa nachádza aj Gilliat ktorému sa to zdá ako životná šanca, ako získať Déruchettine srdce. Ešte ten večer sa vypravil na svojej bruchani– typ rybárskej lode– s málo náčiním a trochou jedla na cestu. Ráno sa ocitne na mieste nehody, celý prvý deň strávi hľadaním úkrytu pre svoje pohodlie a dlhú dobu. Nakoniec sa mu podarí nájsť úkryt. Poobzerá sa po stroskotanej lodi  a nechá si tam košík s jedlom zistí že na lodi sa nenachádzajú žiadne potrebné nástroje. Po úmornej noci plnej ľahkého spánku sa prebudí celý dolámaní . Nanešťastie mu vietor zobral zásoby potravín a tak je odkázaný  len na lastúrniky slimáky a dažďovú vodu. Po niekoľkých dňoch vyrobí vyhňu pričom vietor mu nahrádza mechy a kameň nákovu. Asi po dvoch mesiacoch tvrdej roboty sa mu podarilo vytvoriť niečo ako kladkostroj pričom využil súskalia ako podpery. Postavil bruchaňu do potrebnej polohy a po úmornej námahe sa mu podarilo dostaviť stroj na bruchaňu, ale komín mu ostal zaseknutý medzi skalami, takže musel čakať na ďalší odliv a príliv, kým sa mu podarilo dostať celý parný stroj aj s komínom bezpečne na bruchaňu. Potom ako by sa začalo prebúdzať peklo s čím ale čiastočne Gilliat počítal a tak okamžite začal stavať vlnolam aby zabránil stroskotaniu toľko mesačnej snahy a odriekania. Po dokončení prvého vlnolamu bola obloha celá čierna akoby potiahnutá čiernym plátnom. Gilliat sa ale nedal a oproti blížiacej sa búrke sa pustil aj do druhého vlnolamu, ktorý sa mu podaril len čiastočne, keď sa rozpútalo hotové peklo. Vlnám sa podarilo rozbiť prvý vlnolam.  Začali sa púšťať do druhého keď Gilliatovu pozornosť upútal kus brvna zaseknutého pod uvoľnenou skalou. S nesmiernou námahou sa mu podarilo balvan zhodiť do mora kde sa zakliesnil medzi dvoma skalami a stál tam pevne ako tretí vlnolam potom unavený Gilliat počkal kým sa búrka utíši a prečkal noc.

 

Ráno bola obloha úplne jasná a tak sa Gilliat rozhodol že sa najprv naje a až potom vyrazí na spiatočnú plavbu. Zjedol  dvoch slimákov, keď sa mu pred nosom vynoril mäkkýš a začal utekať smerom dole do hlbín mora , keďže bol veľmi hladný začal ho prenasledovať. Asi po piatich metroch sa dostal do skalnej jaskyne. Nestihol sa ani trochu poobzerať keď sa mu okolo tela ovinula odporné slizké rameno ktoré ho ťahalo smerom k niečomu čo sa podobalo na hlavu. Gilliat ale nestratil duchaprítomnosť a nakoniec sa mu podarilo tvora premôcť. Ukonaný sa vrátil na breh nasadol do loďky a odplával preč. Keďže vyrazil predpoludním domov sa vrátil až neskoro večer. Išiel rovno k Mess Leithierrymu a oznámil mu, že sa mu podarilo dopraviť domov  celý stroj.  Mess Leithierry chcel hneď vystrojiť svadbu ale Dérucheta sa medzitým zaľúbila do farára a tak nechcela o tom ani počuť. Nakoniec sa Gilliat ešte posledný krát obetuje pre Déruchetu a pomôže jej tajne sa zosobášiť s farárom a utiecť. Potom si sadne na svoje obľúbené miesto a čakal kým sa príliv zodvihne natoľko aby nemohol dýchať.  Takto teda zomrel hrdina  ktorého  neopätovaná láska a utrpenia posledných mesiacov zmenili na kôpku nešťastia.

 

Téma – Zobrazenie človeka ako rovnocenného prírode ale ako jednoducho zraniteľného práve nevzslyšanou láskou.

 

Hlavná myšlienka –  Autor sa snaží v diele dokázať, že človek hoci aj celkom sám je schopný prekonať nástrahy, ktoré mu môže postaviť do cesty príroda,  a aj bez výdobytkov techniky a  pokoriť ju.

 

Vlastné hodnotenie -  Je to prvé dielo tohto druhu, ktoré sa mi dostalo do rúk a bol som ním  príjemne prekvapený. Autor v ňom krásne opisuje boj človeka s prírodou,  je priam majster v opisovaní  hrdinových pohnútok a konania. Dielo je plné zvratov, ktoré čitateľa nechávajú na pochybách, ako to vlastne dopadne, či nakoniec živly pokoria ľudstvo, alebo sa  naopak podarí pokoriť prírodu človekom. Dielo sa nakoniec k mojej spokojnosti obrátilo k dobrému aj keď hlavný hrdina zomiera ale až po vykonaní neuveriteľného skutku.

 

Kritika Vydavateľstva – “náboženstov, spoločnosť, príroda; to sú tri boje človeka. Tieto tri boje sú ale zároveň jeho potreby; musí veriť odkiaľ pochádza chrám; musí tvoriť, tak vznikla obec; musí žiť a preto má pluh a loď. Ale v týchto troch riešeniach sú už zahrnuté tri vojny. Tajomná ťažkosť života pochádza zo všetkých troch.  Človek naráža na prekážku v podobe povery v podobe predsudku a v podobe hmoty. Trojnásobná osudovosť nás tlačí: Osudovosť dogiem, osudovosť zákonov, a osudovosť vecí. V “Chráme Matky Božej v Paríži“ spisovateľ poukázal na osudnosť dogiem,  v “Bedároch“ poukázal na osudovosť zákonov a v diele “Robotníci mora“ poukázal na osudovosť vecí. K týmto trom osudnostiam , ktoré obklopujú človeka pripája sa osudovosť vnútorná, najvyššia, ľudské srdce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka