Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Viktor Timura

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 14. aprila 1938 v Gregorovciach, okres Presov. Do zakladnej skoly chodil v rodisku. Po jej skonceni roku 1953 nastupil do Vojenskej skoly Jana Zizku v Bratislave, kde roku 1956 zmaturoval. V rokoch 19561959 studoval na Vojenskom ucilisti v Lipniku nad Becvou a vo Vyskove na Morave. Po absolvovani skoly do roku 1967 bol prislusnikom vysadkoveho vojska v Presove, Holesove a Prostejove. V rokoch 19671971 studoval v Prahe a Bratislave filozofiu, estetiku, teoriu a dejiny kultury a umenia. V rokoch 19711982 posobil v Ustrednom dome armady v Prahe a na odlucenom pracovisku v Bratislave, v rokoch 19821992 na historickom pracovisku Personalnej spravy Federalneho ministerstva obrany s posobnostou v Bratislave. Vojensku karieru ukoncil ako nacelnik oddelenia kultury na Ministerstve obrany SR (19931995) v hodnosti plukovnika. Od zaciatku roka 1996 je pracovnikom Narodneho literarneho centra.

Popri monografiach publikoval studie v odbornych casopisoch a zbornikoch z oblasti filozofie, kulturologie, estetiky a literarnej kritiky. Napisal tieto vyznamne studie: Jan Kollar v dejinnofilozofickom kontexte; Kollarova filozofia slovanskej vzajomnosti (zbornik studii Jan Kollar (17931993), SAV 1993,) Allslawische Orientierung von P. J. Safarik v zborniku Geschichte der philosophischen Denkens in der Slowakei (1988), Niektore suvislosti spisu L. Stura Slovanstvo a svet buducnosti (zbornik Biele miesta I., UKF Nitra 1997), K niektorym suvislostiam Slovanskeho zjazdu 1848; L. Stur K. Libelt M. Bakunin na Slovanskom zjazde 1848 (zbornik z konferencie k 150 vyrociu Slovanskeho zjazdu 1848, Bratislava 1998), Intelektualne a narodne dimenzie Kulturneho zivota 19461968 (zbornik z konferencie k 60. vyrociu Kulturneho zivota, Bratislava 1998), Vyvin narodneho povedomia vo filozofickohistorickych kontextoch (zbornik z konferencie slovenskopolskej komisie, UK Bratislava 1998).

Je jednym zo spoluautorov vedeckej publikacie Dejiny filozofickeho myslenia na Slovensku (1987) a zostavovatelom a spoluautorom zbornika Esteticka vychova v armade (1980).

Viktor Timura napisal aj viacere monograficke prace. Monografia Generacia Vseslavie (1987) na pozadi socialnopolitickych, ideovoteoretickych, literarnohistorickych, kulturnych, filozofickych a dalsich analyz, poznatkov a suvislosti vymedzuje miesto, ulohu a vyznam generacie J. Kollara, P. J. Safarika, P. Kuzmanyho v slovenskych a slovanskych dejinach v kontextoch s europskym dianim, historickymi udalostami a myslienkovymi prudmi. Praca Slovienske kontinua (1991) sleduje vyvoj populacie v Karpatskej kotline s dorazom na uzemie Slovenska, posuva poznatky o nasich predkoch az pred novy letopocet, zdoraznuje vyznam kulturnej syntezy pri transformacii etnicity na narodnost a narod, z novych pohladov interpretuje nazov Slovania a Slovensko. V rozsiahlej monografii z oblasti filozofie dejin Ludstvo a dejiny (1995) hlada zakladne filozofickoteoreticke principy, ktore ovplyvnuju vyvojove procesy ludstva. Je to novy, originalny pohlad na procesy utvarania ludskeho rodu a jeho prirodnohistorickych i spolocenskohistorickych foriem v horizontalnej i vertikalnej rovine. Literarnokriticka monografia Peter Jaros (1998) sa usiluje o meritum zmyslu pomerne rozsiahlej tvorby tohto spisovatela a o jej kreativite v jednotlivych tvorivych obdobiach.

august 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka