Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Viliam Obert

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 9. februara 1940 vo Velkom Dure v rolnickej rodine. V rodnej obci ukoncil osemrocnu strednu skolu a v rokoch 19541958 studoval na Pedagogickej skole pre vzdelanie ucitelov narodnych skol v Leviciach. Zasvatil sa ucitelstvu, ktore naplnil svojim posobenim v ZDS a SVS vo Vrabloch v rokoch 19511959 a 19611970. V rokoch 19611965 absolvoval studium popri zamestnani na Pedagogickej fakulte v Nitre, odbor slovensky jazykrusky jazyk. Od roku 1970 pracuje na Katedre slovenskeho jazyka a literatury PF v Nitre, kde sa orientoval v prevaznej miere na didaktiku literatury a didaktiku citania a literarnej vychovy. Paralelne s vychovnovzdelavacim ucinkovanim sustredoval zaujem aj na spolupracu s byvalym Kabinetom literarnej komunikacie a experimentalnej metodiky, t. c. Ustavom literarnej a umeleckej komunikacie Fakulty humanitnych vied Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre.

Metodicka, odborna a vedecka aktivita Viliama Oberta je velmi bohata, o com svedci priblizne 700 poloziek jeho personalnej bibliografie. Didakticky literarny proces podrobil analyze takmer na vsetkych stupnoch skol. Metodickym aspektom detskej literatury v podmienkach predskolskych vychovnych zariadeni sa venoval v praci Literatura pre deti a mladez s metodikou (1979, 1981; v spoluautorstve s E. Zigovou), na prvom stupni zakladnej skoly zasa v samostatnej publikacii Praca s literarnym textom pre deti a mladez (1985) a v spoluautorstve s J. Jurcom pripravil vysokoskolsku ucebnicu Didaktika literatury (1984) zaoberajucu sa vyucovanim literatury na druhom stupni ZS a na strednych skolach. V rozsiahlej monografii Cesty vychovy detskeho citatela (1986) sa uspesne vyrovnaval s problematikou detskeho citania predovsetkym v mimoskolskych relaciach. Na tuto pracu po odstupe casu nadviazal dielom podobneho charakteru Detska literatura a citatelsky rozvoj dietata (1998). Okrem toho je autorom vysokoskolskej prirucky Teoria vyucovania slovenskeho literarneho citania vo vyssich rocnikoch zakladnej skoly s vyucovacim jazykom madarskym (1978; v spoluautorstve s M. Zilkovou) a autorom vysokoskolskych ucebnych textov Problemy didaktiky literatury (1979), Literatura pre deti a mladez a skola (1982), Literarne muzeum a skola (1983), State z didaktiky literatury (1990), Kapitoly z didaktiky literatury (1992), Komunikativnost v literarnej vychove (1993), Komunikativnost v citatelskej recepcii a interpretacii (1998), ako aj spoluautorom mnozstva ucebnic literatury a metodickych priruciek pre zakladne a stredne skoly.

V suvislosti s literarnovednym badanim koncentroval pozornost na oblast literarnej kritiky a interpretacie najma detskej literatury, ale aj literatury pre dospelych. Je veducim autorskeho kolektivu styroch ucebnic literatury (pre 1.4. rocnik) a teorie literatury pre gymnazia a stredne skoly (1994,1996), prveho komplexnejsieho prehladu dejin literatury, ktory vysiel po novembri 1989 pod nazvom Literarny sprievodca nielen pre maturantov (1998). Svoj blizky vztah k spisovatelovi Andrejovi Chudobovi vyjadril v monografii Domov a tvorba Andreja Chudobu (1987).

august 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka