Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vincent Sabik

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Literarny vedec, estetik, teoretik, kritik, esejista, prekladatel. Narodil sa 17. septembra 1937 v Cervenom Hradku, okres Zlate Moravce, v murarskorolnickej rodine. Do zakladnej skoly chodil v rodisku, do strednej v Malych Vozokanoch, maturoval roku 1955 v Zlatych Moravciach. V rokoch 19551959 absolvoval studium na Vysokej skole pedagogickej v Bratislave, odbor slovensky jazyk a literatura, nemecky jazyk a literatura. Od roku 1959 pracoval ako odborny pracovnik Ustrednej kniznice Slovenskej akademie vied, kde publikoval odborne studie z vedeckeho knihovnictva a viacere bibliografie z oblasti knihovnictva, dizertacnych a habilitacnych prac, organizacie vedeckeho vyskumu. V rokoch 19651968 posobil ako redaktor novozalozeneho casopisu Revue svetovej literatury, ktory pomahal prekonavat izolovanost domacej literatury, v rokoch 19691970 bol jeho sefredaktorom, zaroven zastaval funkciu tajomnika Zvazu slovenskych spisovatelov. V rokoch 19701972 bol riaditelom vydavatelstva Slovensky spisovatel a v rokoch 19731974 jeho sefredaktorom. V rokoch 19741986 pracoval na generalnom riaditelstve Slovenskeho ustredia kniznej kultury. V rokoch 19861988 bol riaditelom Ustavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentacie a od septembra 1988 do roku 1990 pracoval ako sefredaktor casopisu Literarny tyzdennik, ktory zalozil. Casopis sa zasadzoval za obrodu literarneho, kulturneho a spolocenskeho zivota tychto prelomovych rokov. Potom sa vratil do Ustavu umeleckej kritiky, kde pracoval ako vedecky pracovnik az do jeho zaniku roku 1991. Roku 1991 nastupil pracovat do Ustavu literarnej a umeleckej komunikacie Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, kde sa popri vedeckej praci venuje prednaskam (specialne esteticke koncepcie). Vedecku hodnost kandidata vied o umeni ziskal roku 1992 obhajenim dizertacnej prace Skumanie literarnej recepcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a pedagogicku hodnost docenta habilitacnou pracou Kriticke chapanie roku 1995 na Univerzite Konstantina Filozofa v Nitre. Jej zakladom je hermeneuticka orientacia.

V slovenskej literarnej kulture je pritomny od zaciatku 60. rokov. V casopisoch Slovenske pohlady, Kulturny zivot, Romboid, Litteraria, Slovenska literatura, Literarny tyzdennik, Revue svetovej literatury publikuje clanky, recenzie, studie a eseje o slovenskej a svetovej, najma nemeckej literature a literarnej vede. Vybrane eseje o vyznamnych predstaviteloch sucasnej slovenskej a svetovej literatury zhrnul do publikacie Indicie imaginarneho (1972). Suborom kritickych prac zo 70. rokov je kniha Citajuci Titus (1982), v ktorej rozvinul receptivny koncept pristupu k novej literature. Potvrdzuje ho aj nasledujuca kniha clankov, uvah, eseji a portretov Literatura pre sucasnikov (1988). Jeho dalsia kniha Literarne regeneracie (1998) mapuje diela a autorov slovenskej literatury v rokoch 1989 az 1998. Su v nej sustredene recenzie, studie ku kniznym vydaniam a dalsie texty.

Sucastou tvorivych aktivit V. Sabika je editorska praca. V 70. rokoch zalozil ediciu Kniznica Slovenskeho spisovatela. Zostavil a studiami opatril vybery z diel poprednych slovenskych a zahranicnych autorov, antologie poezie a prozy (Ako vznika den, antologia prozy 60. rokov, Zem pod nohami, antologia poezie); roku 1969 vydal antologiu slovenskej prozy v nemcine Vespatete Tranen und andere slowakiche Erzahlungen, Tuubingen 1969). Ako germanista uvadzal mnohych sucasnych a klasickych autorov nemeckej jazykovej oblasti v kniznych aj casopiseckych prekladoch.

Rozhovory:

Knizna revue c. 11/1999 (Emilia Boldisova)

maj 1999

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka