Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vladimir Cerevka

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 11. decembra 1931 v Roskovciach v rodine ucitela. Detstvo prezil a zakladnu skolu vychodil v rodisku. V studiu pokracoval na osemrocnom Ruskom gymnaziu v Presove, na ktorom roku 1950 zmaturoval. Od zaciatku 50. rokov, po kratkom posobeni v Ukrajinskom studiu Slovenskeho rozhlasu v Presove, sa venuje pedagogickej cinnosti, naprv ako stredoskolsky profesor na gymnaziach v Bardejove a v Humennom, potom na Dvanastrocnej strednej skole v Medzilaborciach.

Roku 1957 absolvoval Filozoficku fakultu Univerzity Komenskeho v Bratislave, odbor rustinaslovencina. V rokoch 19601963 bol riaditelom Dvanastrocnej strednej skoly a v rokoch 19631969 Strednej vseobecnovzdelavacej skoly v Medzilaborciach. Odtial odisiel na internu aspiranturu do Moskvy na Katedru teorie literatury a literarnej kritiky Akademie spolocenskych vied, kde roku 1972 obhajil kandidatsku pracu z oblasti slovenskoruskych literarnych vztahov a ziskal vedecku hodnost kandidata vied. Roku 1973 na UK v Bratislave bol promovany na doktora filozofie. Potom pracoval ako odborny konzultant pre literaturu na oddeleni kultury UV KSS. V 80. rokoch bol namestnikom ministra kultury SSR. Zije v Bratislave.

Predmetom vedeckeho zaujmu Vladimira Cerevku bola a je ruska literatura 20. storocia, najma proza a osobitne problematika slovenskoruskych literarnych vztahov. Je spoluautorom knihy informativneho a popularizacneho zamerania Sucasna sovietska poezia a proza (1975), v ktorej priblizil najvyznamnejsie prozaicke diela ruskej literatury 70. rokov. Roku 1978 mu vysla analyticka monografia DAV a sovietska literatura, v ktorej predstavil ucast davistov na kontaktoch s ruskou literaturou. Zaroven v nej podrobnejsie osvetluje ruske ohlasy na DAV a davistov. Okrem uvedenych knih je autorom pocetnych studii o tvorbe ruskych spisovatelov, uverejnenych v slovenskych a zahranicnych zbornikoch a literarnych casopisoch. K viacerym prelozenym dielam ruskych spisovatelov (J. Bondarev, V. Rasputin, K. Fedin, V. Astafiev a dalsi) napisal fundovane doslovy.

Vladimir Cerevka sa prejavil nielen ako odbornik v oblasti ruskej literatury, ale i ako jej aktivny prekladatel. Medzi jeho najznamejsie preklady z tvorby ruskych a inonarodnych autorov patria diela Valentina Pikula (Tri podoby lasky Okinisan), Anatolija Rybakova (Deti Arbatu, Tridsiaty piaty a dalsie roky), Viktora Sklovskeho (Energia omylu), Vasila Bykova (Kamenolom), Michaila Bulgakova (Zojkin byt), Mustaja Karima (Dlhe, predlhe detstvo, Omilostenie), Viktora Jerofejeva (Ruska krasavica), Larisy Vasilievovej (Kremelske zeny) a inych.

V poslednych rokoch sa venuje aj prekladom kratkych proz a recenzovaniu literarnych diel ukrajinskych spisovatelov zijucich na Slovensku.

september 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka