Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


VLADISLAV JINDŘICH

*okolo 1160, (?),V12.8.1222, (?); český kníže, markrabě moravský

Druhý syn Vladislava II. a Judity Duryňské prožil mládí v době vleklých rozbrojů mezi Přemyslovci. Roku 1192 obdržel od císaře Jindřicha VI. Moravu, kterou musel již za dva roky opustit. Žil pak na dvoře svého bratrance knížete-biskupa Jindřicha Břetislava. Ten mu však nedůvěřoval a v roce 1197 ,nedlouho před svou smrtí ,ho dal uvěznit. Dne 23.6.1197 zvolili velmoži Vladislava Jindřicha českým knížetem. Ten v listopadu téhož roku ustanovil novým pražským biskupem Daniela II. (Milíka). Proti Vladislavovi však vznesl nárok na knížecí stolec jeho starší bratr Přemysl Otakar I. Kníže dokázal pochopit objektivní situaci českého státu, který po letech bojů o moc nezbytně potřeboval vnitřní stabilizaci. Současně si byl vědom vládychtivosti svého opomíjeného bratra. Učinil proto věc v dějinách přemyslovské dynastie naprosto ojedinělou: dobrovolně se tedy vzdal knížecího stolce a hodnosti. Po jednáních 6.12.1197 se potom stal prvním moravským markrabím a jeho potomci měli dědičně vládnout na Moravě. V praxi to znamenalo zánik údělů a politické sjednocení země jako markrabství. Ve Zlaté bule sicilské z roku 1212 je Morava pokládána (mlčky) za součást nového království.
V roce 1205 založil Vladislav Jindřich cisterciácký klášter na Velehradě, naznačující kontinuitu s Velkou Moravou. Klášter se měl stát hrobkou přemyslovských markrabat. Ve své nové hodnosti těsně spolupracoval se svým bratrem, českým králem. Jasně to ukazuje dokument o nástupnictví na českém trůně z roku 1216, prosazující princip primogenitury (prvorozenosti) vládnoucího českého krále, kterým se definitivně odstranily zmatky plynoucí z tzv. volby a stařešinského rodového principu. Vladislav Jindřich vystupuje v listině jako svědek, což znamená, že tedy s obsahem textu souhlasil. Vladislav Jindřich byl až do konce života loajální vůči svému bratru Přemyslovi, českému králi, kterého podporoval také na zasedání říšských sněmů. Markrabě nevynikal příliš velkými diplomatickými nebo vojenskými činy. Stál v čele vlastního dvora, s podobnými hodnostáři jako měl český král. Za jeho vlády se však dostalo Moravě potřebného vnitřního klidu.
Vladislav Jindřich byl ženat s blíže neznámou Hedvikou. Jejich manželství zůstalo nejspíš bezdětné. Zemřel tedy bez mužských potomků, takže byl markraběcí stolec znovu uvolněn. Vladislav Jindřich byl pohřben ve velehradském klášteře.
 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka