Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Výkladový slohový postup

Autor: Sino

Podstatou je komplexná analýza  vysvetlenie vzťahov medzi predmetmi a javmi.

Vyskytuje sa v - výklad, štúdia, referát, recenzia, úvaha, esej

Najbližší výklad je učebnicový výklad. Delí sa na úvod, jadro a záver.

Úvahu a esej možno vyčleniť ako hybridy náučného a umeleckého, prípadne publicistického štýlu so subjektívnych hodnotením autora k téme.  

Pri vysvetľovaní sa používajú základné postupy logického myslenia.

a) indukcia - vyvodzovanie

b) dedukcia - dedukovanie(odvodzovanie), sylogizmus(log. Schéma úsudku) - 1.2.premisa + záver

c) analógia - zhoda, obdoba

d) argumentácia

e) analýza

f) generalizácia

g) syntax

Programový výklad - Cieľ je sa dostať k riešeniu pomocou malých, ale správnych krokov.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka