Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vývin a vznik slovanských jazykov

Vývin a vznik slovanských jazykov.

Slovanské jazyky majú svoj prapôvod v Ázií, presnejšie v okolí Indie. Patria do skupín indoeurópskych jazykov. Slovanskými jazykmi hovoria príslušníci slovanských národov v strednej a výchdnej Európe. Všetky sa vyvinuli zo spoločného základu - praslovančiny.

Delíme ich na tri skupiny :

- západoslovanské - slovenský, český, poľský, lužicko - srbský ( na území Nemecka)

- južnoslovanské - srbský, chorvátsky, slovinský, bulharský, macedónsky

- východoslovanské - ruský, ukrajinský, bieloruský

Západoslovenské jazyky sa členia na južnú vetvu (slovenský a český) a na severnú vetvu (ostatné). Slovenčina a češština sú najbližšie slovanské jazyky. Vyvinuli sa z prazápadoslovanských nárečí, ktorými hovorili slovanské kmene, ktoré sa v 6. - 8. storočí usídlili na našom území. Obidva majú niektoré znaky spoločné.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka