Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Vývin písma a pravopisu

Súbor poslal: Sino

Prvými pokusmi  o písomné zachytenie zvukovej reči bolo obrázkové čiže piktografické písmo.Ťažšie bolo však zachytiť dej.

Piktogramy , ktoré znázorňujú prenesené významy sa nazývajú ideogramy.

Ďalši krok bolo sylabografické písmo , čiše slabičné.Bol to veľký pokrok.

Najväčším bolo objavenie fonografického čiže hláskového písma.Pre každý zvuk má byť jedno písmeno.

U nás za zaužívalo latinkové hláskové písmo.Neobsahovala však fonémy š,č,ť.Preto sa zapisovali ako zdvojené.š - ss.

Toto odstránil Majster Hus tak , že zaviedol diakritické , rozlišovacie znamienka.

 

           

 

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka