Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


studentske.sk

Vývoj nových výrobkov a stratégie životného cyklu výrobkov

stratégia vývoja nových výrobkov:

Za nový výrobok sa považujú pôvodné výrobky, zdokonalenia a modifikácie ako aj nové značky získané vlastným výskumom a vývojom

očakávanie nových a dokonalejších produktov od zákazníkov; nový produkt možno získať:

1.       akvizíciou- odkúpenie patentu alebo licencie

2.       vlastným vývojom nových výrobkov

proces vývoja nového výrobku:

1.       tvorba nápadov - získavanie nových myšlienok z rôznych zdrojov (interné zdroje, zákazníci, konkurenti, distribútori, dodávatelia, ostatné zdroje)

2.       predvýber nápadov - zostavenie prehľadu nápadov a následný výber

3.       spracovanie a testovanie koncepcie - myšlienka, koncepcia a image výrobku

4.       spracovanie marketingovej stratégie zahŕňa 3 časti:

- vymedzenie cieľového trhu, charakteristiky trhovej pozície, objemu predaja, podielu na trhu a výšky zisku pre obdobie prvých rokov

- stanovenie ceny, distribúcie a marketing. rozpočtu

- projekt dlhodobého objemu predaja, ziskové ciele a stratégia marketingového mixu

5.       podnikateľská analýza slúži na posúdenie podnikateľskej príťažlivosti návrhu a zahŕňa prehľad o predpokladanej výške predaja, nákladov i zisku a ich porovnanie so zámermi firmy

6.       vývoj výrobku predstavuje transformáciu koncepcie výrobku do podoby fyzického produktu

7.       testovanie na trhu poskytuje informácie o možnom úspechu výrobku a jeho marketingového programu

8.       komercionalizácia - uvedenie nového výrobku na trh

Každé štádium rozhoduje, či sa produkt bude alebo nebude ďalej vyrábať.

životný cyklus produktu charakterizuje 5 štádií:

vývoj výrobku, uvedenie výrobku, rast, zrelosť a

pokles

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka