Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Westfálsky mier 

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/referaty.htm

1648

Mierová zmluva ukončujúca  ( okrem španielsko-francúzskeho konfliktu )  tridsaťročnú vojnu. Dohodnutá vo vestfálskych mestách  Munsteri  ( medzi cisárom a Francúzskom ) a v Osnabrucku ( medzi cisáromk a Švédskom ) . Mierové dohody priznali nezávistlosť nemeckým štátom  pod formálnou zvrchovanosťou cisára. Znamenali však zároveň  medzinárodné uznanie absolutistickej  a protireformačnej vlády  Habzburgovcov  v rakúskych a českých štátoch ( s výnimkou náboženských slobôd pre Sliezsko , ktooré pôvodne chceli získať Švédi ). Francúzsko obdržalo na  základe vestfálskeho mieru časť Alaska , Toul  a Verdun  , Švédsko  , Predné Pomorany s Rujanou , Wismar a brémske vojvodstvo  ( bývalé biskupstvo brémske a verdenské )  , Sasko si podržali Lužici ,, Braniborsko získalo Zadné Pomorany , halberstadtské biskupstvo  , magdeburské biskupstvo ( pripojené 1680) , Bavorsko , Horný Falc a kurfirsku hodnosť. Rýnsky Falc bol udelený synovi Fridricha V. Faltského Karlovi  Ludvííkovi ( 1617 – 80 ) . Vestfálsky  mier bol tiež medzinárodne uznávanou suvereintou Švajčiarska a Nizozemska.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka