Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Hamlet

                                                 WILLIAM SHAKESPEARE - HAMLET                                                                                                                        DEJ: Prvým a prapôvodným je nesporná  kronikárska História Dánska, ktorú po latinsky napísal v 12 st. Dán

Saxo Grammaticus.

IDEA: Nejde teda ani tak o akt pomsty jako o akt vyššej spravodlivosti dejín, ktorá sa napokon vždy uplatní  cez svojich nebojácnych zástancov.

HLAVNE POSTAVY: Hamlet, Polonius, Horátio, Zaertes, Gertrúda, Ofélia, Claudius, Fortinbras, Duch Hamletovho otca

MIESTO DEJA: Dánsko

TEMA 2.: Hamlet je povesť i hrdinovi, ktorí prestieral šialenstvo, aby mohol vykonať  spravodlivú pomstu.

CITÁT: Veď žena, aj   keď  ľúbi,

vždy má strach.

Strach s láskou v žene vždy sú na mieru,

buď ich je primálo, 

buď  nadmieru.

Poznáte, že vás ľúbim nesmierne

a s láskou rastie aj strach úmerne.

Čím väčšia láska, tým je väčší strach

moc lásky - tá sa rodí v obavách.                                                                                                                          Autorove rozsiahle dielo Shakespeare sa skladá z 37 hier. Dramatik teda vysoko

prevyšuje básnika no aj jako dramatik je Shakespeare predovšetkým vždy veľký básnik. Bol  

veľkým majstrom v tragédii a komédii. Za vrchol jeho tvorby vôbec sa

označujú velké tragédie Hamlet, Othello, Král Lear, Macbeth. Prešiel

takmer celou históriou stredovekého anglická a významne obdobia

spracoval v drámach Richard I, III, Henrich.

CHARAKTERISTIKA POSTAV :

HAMLET : vypočítavý, nepriateľský kojenec, intelektuál, burič, melancholik, váhavec, skeptik,

neurotik, schizofrenik, pomstitel, maniak, hrdina kladný i záporný

OFELIA :  mladí, nevzdelaná, plachá, neovládatelná, priateľská,

a samozrejme nezná

POLONIUS: prefíkaná, hnusný,

DEJ:tragédii Hamlet  ( 1601 ) syn dánskeho  kráľa Hamlet sa rozhodne pomstiť smrť

svojho otca, ktorého zavraždil vlastný brat, aby sa zmocnil trónu a oženil sa s kráľovnou

vdovou.  Hamletov otec prosí o pomstu Hamleta rozhodne sa ju vykonať po dlhom váhaní.

     Zatiaľ Ofélia sa zaľúbi do Hamleta a Hamlet do nej. Na znak lásky dostane Ofélia veľa

pekných darov. Hamlet  nechtiac zabije Polónia otca jeho milej Ofélie. Preto mu vracia všetky 

dary. Medzi tým prichádza herecký súbor, čo Hamletovy vyhovuje a napíše hru pre jedného zo súboru.

Keď pozve kráľovskú výsosť, aby sa prišiel pozrieť. Hamlet pozorne pozoruje kráľa, keď Claudius

vidí k čomu miery Hamlet svojimi činmi, dojdemu nevoľno.  Kráľ sa rozhodne poslať Hamleta

do Anglie. Po návrate Oféliin brat vyzve Hamleta na súboj, v ktorom má zomrieť otráveným

mečom. Zraní princa, ale pri zámene kordom je sám smrteľne zranený. V prípade, že zvíťazí,

otrávia víno. Kráľovná pripíja na Hamletov úspech otráveným vínom a umiera. Ranený Hamlet

je renesančný hrdina, ktorý verí v čisté ľudské vzťahy, ale styk s drsnou skutočnosťou v ňom

vyvoláva pesimizmus a sklamanie. Napriek tomu sa nevzdáva vznešených ideálov. Charakteris-

tický je jeho monológ o zmysle života :

                                                            Byť, či nebyť - kto mi odpovie,

                                                            čo šľachtí ducha viac : či trpne znášať

                                                            strely a šípy zlostnej Šťasteny.

                                                            Či pozdvihnúť zbraň proti moru bied

                                                            a násilne ho zdolať ? Umrieť, spať -

                                                            nič viac, a namýšľať si, že tým spánkom

                                                            sa končí srdca bôľ a stovky hrôz

                                                            čo sú nám súdené, tak umrieť, spať -

                                                            či v tom je méta našich túžení ?


Stránka pochádza od Jura...

 

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka