Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Základné básnické prostriedky

Základné básnické prostriedky

 

metafora - prenášanie významu z javu na jav, a to na základe ich vzájomnej             podobnosti. Na základe podobnosti mesiaca a ľudskej tváre vznikla metafora :

 

                        Tíško dvíha mesiac biele čelo

 

personifikácia - prenášanie ľudských vlastností na neživé veci, prenikanie ľudských             prvkov do mimoľudskej skutočnosti.

 

                        Vietor sa hneval

 

rečnícka otázka - je opytovacou vetou, ktorú kladie spisovateľ bez toho, žeby na ňu             čakal odpoveď.

 

epiteton - zvýrazňuje, bližšie určuje, zároveň ozvláštňujú význam pomenovaní, ku        ktorým patria.

 

prirovnanie - spočíva na komparácií dvoch vzájomne podobných, niekedy však aj             odlišných javov, vecí a vlastností - na komparácií, ktorá sa uskutočňuje             pomocou spojok ako, jak, ani než sťa, ...

 

metonymia - vzniká tak, že spisovateľ prenesie pomenovanie istého javu na iný jav, a             to na základe ich vecnej, reálnej závislosti.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka