Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


MATURITNÁ OTÁZKA è

MATURITNÁ OTÁZKA č.3 B

Základné činitele slovosledu slovenskej vety

 

Významová stavba vety

(aktuálne vetné členenie)

 

- Veta začína východiskom výpovede a pokračuje jadrom výpovede -> objektívne

  členenie (napr. List prišiel.).

- Veta začína jadrom výpovede a pokračuje východiskom výpovede -> subjektíve   

  poradie (napr. Prišiel list.).

 

Gramatická stavba vety

 

- spolupatričnosť niektorého vetného člena s iným vetným členom (napr.

  spolupatričnosť prívlastku s nadradeným členom).

 

Rytmický činiteľ

- prejavuje sa pri slovách, kde slová nemajú vlatný prízvuk, krátke tvary zámen (ma, ťa, ho, sa, ...).

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka