Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Základné pravidlá a technika obsluhy 

Technika obsluhy zahrňuje celkovú činnosť obsluhujúceho pracovníka kvalitne obslúžiť hostí. V tejto činnosti sú:

a)     základné pracovné úkony a celkový spôsob reštauračnej obsluhy,
b)     náročnejšia, zložitejšia forma obsluhy s vyšším stupňom špeciálnych pracovných úkonov pred hosťom, najmä v súvislosti s konečnom prípravou jedla pri stole.

Použitie podnosov

Malé tácne sa nosia v ľavej ruke palcom nahor, prevažne na podávanie studených i teplých jednoporciových nápojov, na prenášanie jednotlivých pohárov; obsluhujúci pritom manipuluje pravou rukou. Tácne sú:

-         zo striebra, z nehrdzavejúcej ocele alebo alpaky
-         čo do tvaru sú oválne, obdĺžníkové alebo štvorcové.

Podnosy bývajú okrúhle alebo obdĺžnikové. Okrúhle podnosy sa používajú na nosenie polievok a nápojov vo väčšom množstve. Veľké obdĺžnikové podnosy slúžia pri predkladaní jedál pre viac osôb, zakladajú sa na pracovný stôl, odkiaľ sa jedlá odnášajú dvoj- alebo trojtanierovým spôsobom. Slúžia i na odkladanie /debarasovanie/ použitého riadu /oddelene sklo a porcelán/. Nosia sa v ľavej ruke v roztvorených prstoch vo výške pleca. Podnosy sa udržujú v čistote, vždy sa na ne kladie podložka – obrúsok.

Nosenie tanierov

Dvojtanierový spôsob: tanier sa vezme do ľavej ruky za jeho okraj palcom zhora a ostatnými prstami zospodu. Tanier v ľavej ruke zospodu sa podopiera ukazovákom, tri prsty sa vysunú mimo taniera a medzi ne a zápästie sa dá druhý tanier. Tento spôsob sa používa pri nosení tanierov s pokrmom alebo pri odpratúvaní použitého riadu zo stola.

Trojtanierový spôsob: pod základný tanier sa zasúva druhý tanier, ktorý sa podopiera troma prstami. Ruka v zápästí sa vytočí doprava, za chrbát ruky za palcom, a na okraj druhé taniera, pred zápästím smerom k lakťu, sa položí tretí tanier.

Zbieranie tanierov na tri taniere: zo stola sa vezme tanier pravou rukou, preloží sa do ľavej ruky medzi palec a ukazovák. Druhý tanier sa dá pod prvý a prichytí voľnými prstami. Vidlička sa kladie na prvý tanier a pod ňu sa zasunie nôž. Na druhom, spodnom tanieri sa nechajú zvyšky jedál. Tretí tanier sa položí na zápästie ľavej ruky a na okraj druhého taniera. Na takto vytvorenú skupinu tanierov kladieme ďalšie tak, že na tretí tanier sa kladú ostatné, na druhý, spodný sa zahŕňajú zvyšky a na prvý sa kladú príbory.

Odnášanie použitého inventára

Použitý inventár, ako sú taniere, poháre, príbory a i., sa odoberá z pravej strany. Odnáša sa hneď, len čo hosť zjedol jedlo alebo vypil nápoj. V nijakom prípade nemôže obsluhujúci pracovník odchádzať do office, resp. kuchyne „s prázdnymi rukami“.

Jeho povinnosťou je sledovať priebeh stolovania a podľa potreby debarasovať, poodnášať, čo treba.

Súbor poslal: KrIGe

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka