Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Laboratórna práca č.3

Meno: Martin Trubíni         Dátum: 2. apríl 2000
Trieda:      1.A  
Názov práce:  Závislosť reakčnej rýchlosti od teploty.

Pomôcky:        kadička (150 cm3), kadička (500 cm3), 2 kadičky (800 cm3 až 1000 cm3), trojnožka, sieťka s azbestom, kahan, teplomer, 3 odmerné valce, hodinky

Chemikálie:  
roztok A – roztok manganistanu draselného
roztok B – roztok kyseliny šťaveľovej
roztok C – roztok kyseliny sírovej
destilovaná voda

Postup:            1. Pripravíme si dve kadičky s 50 ml roztoku C, B a destilovanej vody.
2. Do prvej kadičky pridáme 2 ml roztoku A a odmeriame čas za ktorí sa reakcia ukončí (odfarbí sa roztok).
3. Roztok v druhej kadičke zohrejeme na teplotu 80°C, potom pridáme 2 ml roztoku A a odmeriame čas, potrební na ukončenie reakcie (odfarbenie roztoku).

Reakcia:         5(COOH)2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 ® 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2 + 8H2O

Záver:             Reakcia v prevej kadičke prebiehala pri izbovej teplote. Reakcia prebiehala pomaly a roztok sa odfarbil približne za sedem minút.
Reakcia v druhej kadičke prebiehala pri teplote 80°C. Reakcia prebehla rýchlo, za sedem sekúnd sa roztok odfarbil.
Zistil som, že teplota je jeden faktorov, ktorý veľmi ovplyvňuje rýchlosť reakcie.

Súbor poslal "Martin Trubini" <trubini@netax.sk> za čo mu patrí poďakovanie.

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka