Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Závislosti

Závislosť (návyk) sa oproti všeobecne rozšíreným predstavám nevzťahuje iba na drogy (heroín, LSD, marihuanu). Napríklad vo Veľkej Británii je ročne príčinou smrti 40 000ľudí alkohol a viac ako 100 000 tabak. Ďalšou formou je závislosť od kávy, sladkostí, trankvilizérov a hypnotík. Druh závislosti sa často viaže na kultúrne faktory – napr. cannabis (konope) sa považuje za “normálny” medzi rastafariánmi, zatiaľ čo v moslimskej komunite je zakázaný alkohol. Je jasné, že akákoľvek forma závislosti, či už je to káva alebo heroín, znamená problém pre spoločnosť a že veľa škôl a zdravotných inštitúcií je s narastajúcou mierou znepokojených tým, že mladšie vekové kategórie užívajú tvrdé drogy. V poslednom čase sa termín “závislá osobnosť” začína používať na označenie charakteristických skupín správania, ktoré sa objavujú bez ohľadu na to, o akú závislosť ide. Je dôležité uvedomiť si, že ľudské bytosti sú nástrojmi zvyku a závislosť môže byť zdôraznením normálneho zvykového vzoru. Ľudia sa často stanú závislí bez toho, že by to chceli. Môžu mať predpísané návykové lieky a potom sa im zdá ťažké prestať ich užívať. Závislosť môže byť chemická, to značí, že telo si vyžaduje drogy ako kofeín, alkohol, heroín, válium, aby mohlo fungovať. Pri vysadení týchto látok nastávajú abstinenčné príznaky. Často si telo vytvorí hladinu tolerancie k droge a na dosiahnutie rovnakého účinku sú potom potrebné stále vyššie dávky.

Sociálne a kultúrne vplyvy sú samozrejme dôležité, ale závislá osobnosť sa opisuje ako osobnosť, ktorá nemôže zniesť stav frustrácie a chce rýchlo uspokojiť svoju potrebu. Môže sa vyskytovať v každom veku a pochádzať z akéhokoľvek sociálneho prostredia. Závislí môžu viesť často nudný život bez podnetov, cítiť sa nesvoji a mať nedostatok sebavedomia. Niektorí zasa siahnu po návykovej látke aby im pomohla vysporiadať sa s náročným a ťažkým životným štýlom, napr. spoločnský pijan, ktorý sa stáva ťažkým alkoholikom pod vplyvom zvyšujúceho sa stresu, alebo vedúci pracovník, čo užíva válium, aby znížil úzkosť spojenú s vysokým pracovným vyťažením. Ľahký prístup k návykovým drogám samozrejme zvyšuje počet závislých, avšak skúsenosti naznačujú, že prohibícia nespĺňa svoj účel.

Fyzické prejavy a príznaky závisia od druhu a typu závislosti ako aj štádia, do ktorého sa závislý dostal. Všeobecné príznaky môžu zahŕňať výkyvy nálad, nezvyčajné správanie, precitlivenosť, zvýšenú spavosť, nespoľahlivosť, zlý pracovný výkon alebo častú chorobnosť, nechutenstvo a zmenu vzhľadu. Alkohol spôsobuje žalúdočné ťažkosti, ranné zvracanie, trasenie, stratu pamäti, stratu záujmu o sex a stratu potencie. Závislí od kávy sú v neustálom chvate, rýchlo dýchajú, trpia búšením srdca, častým nutkaním na močenie a žalúdočnými problémami. Závislí od drog môžu mať zúžené zornice (od užívania heroínu), sčervenalé oči o byť ospalí, dezorientované a “chichotavé” správanie (LSD), poťahovanie nosom, suchý kašeľ a lúpanie kože okolo úst (kokaín). Závislí od tabaku zapáchajú, pokašliavajú, majú zažltnuté prsty a zuby.

Pravdepodobne najdôležitejším krokom pre každého závislého je priznať si, že má problém. Bez toho bude mať jeho liečenie slabý účinok. Tu môžu pomôcť priatelia alebo lekár.

Súbor poslal: Sephia

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka