Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Znaky slovenskej realistickej poviedky:

 - poviedka je malá realistická forma

 - umelecky stvárňuje realisticky (bez príkrasu) jednotlivé  udalosti zo života človeka

 - vystupuje v nej malé množstvo postáv, sú však vykreslené ako  skutočné ľudská charakteristika (Maco Mlieč, Ondráš Machuľa, Adam  Krt), do deja vstu­pujú vyformované, nevyvíjajú sa, a o ich živote  pred opísanou udalosťou sa au­tor zmieňuje iba ako by mimochodom

 - téma - z najrozličnejších oblastí života

 - z hľadiska umeleckej výstavby sa poviedka pokladá za voľnejší  útvar ako no­vela slov. literatúry. Realistické poviedky a novely písali:  Vajanský, Kukučín, Timrava, Tajovský.

Slovenská dedina a život v nej sa odrazili v mnohých dielach slov.  litera­túry. Mnohí autori načreli do hlbokej studnice života  chudobného človeka, de­dinskej inteligencie, odsúdili život a  konanie chamtivých sedliakov.

No až realizmus (Tajovský, Kukučín, Timrava) odkryli pravú tvár  slovenskej dediny, dokázali kriticky poukázať na vtedajšiu biedu,  nešťastie, pokorovanú ľudskú dušu, odsúdiť maďarizáciu, zobrazili  postavenie inteligencie v národnom živote, poukázali na príčiny  vysťahovalectva a vojny.

Autor: Tomáš Bella (tomas@bella.as)
URL: http://kvas.cdtip.sk/maturita.htm
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka