Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Zoltan Fonod

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 29. oktobra 1930 v Okoci, okres Dunajska Streda. Otec bol robotnikom, matka pracovala v domacnosti. Gymnazium Mihalya Viteza Csokonaiho ukoncil v meste Csurgo (Madarsko) roku 1950. Po navrate do vlasti posobil ako pedagog v Gabcikove, Cilizskej Radvani, v Zemianskej Olci a v Calove (Velky Meder). Sucasne studoval na Pedagogickej fakulte SU v Bratislave. Po ukonceni tohto studia prestupil na Filozoficku fakultu UK, kde roku 1958 absolvoval odbor madarcinahistoria. Roku 1969 ziskal akademicky titul PhDr. a roku 1984 vedecky titul CSc.

Uz pocas studii pracoval v redakcii Szabad Foldmuves (Slobodny rolnik) najprv ako lektor, potom od roku 1956 ako redaktor kulturnej rubriky. V rokoch 19601969 a 19701972 bol veducim redaktorom dennika Uj Szo (Nove slovo). V rokoch 19691970 a 19721978 bol riaditelom vydavatelstva Madach a v rokoch 19791983 bol sefredaktorom spominaneho vydavatelstva. Od roku 1983 posobil na Katedre madarskeho jazyka a literatury FFUK, v rokoch 19861997 ako docent. V rokoch 19861989 zastaval funkciu veduceho katedry. Od r. 1996 vo funkcii sefredaktora rediguje literarny casopis Irodalmi Szemle (Literarne pohlady) a od decembra 1997 zastava aj funkciu zodpovedneho redaktora tyzdennika Szabad Ujsag (Slobodne noviny), od marca 1998 funkciu sefredaktora.

Ako literarny kritik publikuje od roku 1956. Aktivne sa zucastnoval na organizovani kulturneho a literarneho zivota madarskej inteligencie na Slovensku. Vo funkcii tajomnika, resp. predsedu, posobil v rokoch 19891994 a 19961998 v Spolocnosti madarskych spisovatelov na Slovensku.

Studie o madarskej narodnostnej literature na Slovensku, ale aj o slovenskomadarskych literarnych kontaktoch a sirsie kulturologicke prace zaradil do knih Spovedajuci cas (1980, Vallalo ido), Obrysy (1982, Korvonalak), Vcerajsie sebapoznavanie (1986, Tegnapi onismeret), Kamenne dosky (vyber 1990, Kotablaink). Osobnosti a literarnemu dielu Zoltana Fabryho venoval monografiu V pohnutom svete (1987, Megmozdult vilagban). Uvedena monografia v skratenej verzii vysla r. 1993 pod nazvom V spore s historiou (Perben a tortenelemmel). Spracoval aj dejiny madarskej literatury na Slovensku a v CSR medzi dvoma vojnami pod nazvom Odkaz (1993, Uzenet).

Na rozdiel od inych, mladsich literarnych kritikov (Koncsol, Zs. Zalabai a ini) vo Fonodovych pracach dominuje sociologicke reflektovanie skutocnosti a jej literarneho zobrazenia. Z hladiska slovenskeho kulturneho kontextu su cenne Fonodove studie o tvorbe klasikov madarskej literatury, ktori mali uzsie vztahy so Slovenskom (Endre Ady, Zsigmond Moricz, Gyula Illyes).

Zoltan Fonod zostavil niekolko literarnych antologii. Z jeho tvorivej dielne vysla dvojjazycna antologia Svitanie (1974, Virradat) o Slovenskom narodnom povstani v umeni, dalej subor kratkych proz V prudeni casu (1975, Az ido sodraban), Cesta (1981, Az Ut 19311936), publikovanych v rovnomennom periodiku. Pod nazvom Pritomnost (1979, Jelenlet so Zs. Zalabaim) vysla antologia madarskej narodnostnej poezie po roku 1948. Bol editorom aj zbornika rocenky Dielna (Muhely, vydane v rokoch 19781984). Do neho zaradoval nove prace najma madarskych autorov zo Slovenska.

Jadro editorskych zaujmov Zoltana Fonoda tvori zivot a dielo Zoltana Fabryho, najvyznamnejsej osobnosti madarskej narodnostnej literatury na Slovensku. Doteraz vyslo desat zvazkov Fabryho diela (Zobrane spisy, 19801992) a obsiahla Fabryho tvorba z rokov 19201963. Dalsie texty su pripravene na vydanie. Zoltan Fonod bol sefredaktorom publikacie Lexikon madarskej literatury v CeskoSlovensku 19181995 (1997, A cseh/szlovakiai magyar irodalom lexikona 19181995).

Literarnokriticka a literarnohistoricka tvorba Zoltana Fonoda je serioznym prispevkom do rozvoja madarskej narodnostnej literatury na Slovensku. Ako vydavatelsky pracovnik sa zasluzil o vydanie mnohych diel slovenskych autorov v madarcine.

august 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka