Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Zoltan Szeberenyi

Autor: www.books.sk
Vydavatelstvo FORMAT, P. O. Box 8, 902 01 Pezinok, Slovakia

Narodil sa 11. augusta 1930 v Komarne. Pracoval ako robotnik, neskor ako technik v komarnanskych lodeniciach, pritom dialkovo studoval strojnictvo (studium absolvoval roku 1953). Potom studoval na Vysokej skole pedagogickej v Bratislave, odbor madarsky jazyk a literatura (1957). Roku 1972 ziskal vedecku hodnost kandidat vied, o rok neskor sa stal doktorom filozofie a roku 1980 habilitoval na docenta. Od roku 1995 je v dochodku. V sucasnosti zije v Komarne.

V rokoch 19571960 ucil na Gymnaziu v Galante. Od roku 1960 pracoval na Pedagogickej fakulte v Nitre. V rokoch 19681974 a 19801985 vykonaval funkciu veduceho Katedry madarskeho jazyka a literatury.

Ako literarny vedec na seba upozornil najma studiou o nitrianskej literarnej spolocnosti Hid (Most), ktora vznikla roku 1965 a Szeberenyi sa v nej sustredil na vydavatelske aktivity tejto spolocnosti. Zasadny vyznam ma jeho monografia Gyory Dezso csehszlovakiai kolteszete (Ceskoslovenska basnicka tvorba Dezso Gyoryho, 1972). Ako vysokoskolska ucebnica bola koncipovana jeho praca Gyermek es ifjusagi irodalom (Literatura pre deti a mladez, 1980, 1988). Literarnovedne studie zaradil do zvazku Visszhang es reflexio (Ozvena a reflexia, 1986). Portretne studie o tvorcoch madarskej literatury na Slovensku tvoria dielo Arcok es muvek (Tvare a diela, 1988). Monograficke dielo Duba Gyula o vyznamnom predstavitelovi madarskej prozy na Slovensku vydal roku 1997. Je spoluautorom a redaktorom velkoryso koncipovaneho encyklopedickeho diela A csehszlovakiai magyar irodalom lexikona (Lexikon ceskoslovenskej madarskej literatury, 1997).

Z. Szeberenyi zostavil a roku 1976 pod nazvom Mu es ertek (Dielo a hodnota) vydal vyber z madarskej literarnej kritiky na Slovensku. Jeho dalsi vyber Szlovenszkoi kuldetes Csehszlovakiai magyar eszeirok 19181938 (Slovenske poslanie madarski esejisti z Ceskoslovenska 19181938) vysiel roku 1984. Dalsie dva zvazky tohto vyberu vysli v rokoch 1988 a 1990 pod nazvom Hagyomany es magujulas 12, Csehszlovakiai nagyar eszeirok 19481988 (Tradicia a obnovenie 1 2, madarski esejisti z Ceskoslovenska 19481988).

Szeberenyi vedno s generacnymi druhmi ci kritikmi, blizkymi nazorovo (L. Turczel, Z. Fonod) sustavnou literarnokritickou aktivitou, najma na strankach Irodalmi Szemle a Uj szo (Nove slovo), dotvaral obraz madarskej literatury u nas, pritom k literarnym textom pristupoval bez generacnych obmedzeni, so schopnostou obsiahnut literarny text komplexne, respektujuc jeho umelecke i spolocenske suradnice.

december 1998

Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka