Študentské stránky | Bazár skrípt | Odkazovač | Linky

Hľadaj aj na .sk .cz webe


Fedor Lazorik Fedor Lazorík (1.apríl 1913 - 4.júl 1969) - významný ukrajinský spisovateľ, redaktor, publicista, etnograf a pedagóg ukrajinskej a rusínskej kultúry. Narodil sa 1. apríla 1913 v Becherove. Študoval na meštianskej škole a na ruskom učiteľskom ústave v Prešove, ktorý ukončil v roku 1932. Odvtedy až do oslobodenia pôsobil ako učiteľ na ukrajinských a ruských školách v rôznych obciach východného Slovenska. Zároveň sa venoval i literárnej tvorbe. Písal hlavne poéziu, ale aj prózu a publicistické články. Po oslobodení opustil učiteľskú službu, venoval sa predovšetkým redaktorskej práci. Redigoval v Prešove povojnovú ukrajinskú tlač.
Publikovať začal v r. 1926 na stránkach detských časopisov. Písal hlavne poéziu, v ktorej zobrazoval ťažký život Lemkov. V medzivojnovom období debutoval básňami v ľudovom štýle, v ňom pokračoval aj po vojne. V roku 1949 vyšiel jeho knižný debut - básnická zbierka Slovo hnanych i holodnych. V r. 1953 vyšli aj jeho povesti Svitanok nad selamy. V roku 1955 vydal druhú zbierku básní Velyka syla. V r. 1959 vydal svoje najobsiahlejšie dielo - novelu Vik naš festivaľnyj, vyšla taktiež aj kniha lyrickej prózy Rozdumy i spivy (1963). Slovenské pedagogické nakladateľstvo vydalo výber jeho diel pod názvom Vybrane (1963). Posledným vydaním za jeho života bola zbierka poézie Snihovy chryzantzemy (Prešov, 1968). Táto zbierka je plná biografie poetickej duše F. Lazoríka.
F. Lazorík bol aktívnym účastníkom literárnych večerov, talentovaným majstrom slova. Jeho láska a obdiv k ľudovej piesni vyvrcholili v zostavení zborníka ukrajinských východoslovenských ľudových piesní Spivanočky moji (1956).
Jeho žurnalistickej činnosti sa venuje vedecká štúdia PhDr. Márie Follrichovej, odbornej asistentky Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod názvom Fedir Lazoryk - žurnalista
V roku 2005 vydala Štátna vedecká knižnica o F. Lazoríkovi publikáciu: Fedor Lazorik : personálna bibliografia / [zost.: Zuzana Džupinková]. - Prešov : Štátna vedecká knižnica, 2005, v roku 2006 vyšla kniha Portret u rami spohadiv (Portrét v ráme spomienok) za podopry ZRUSR, je to kniha spomienok ľudí blízkych F. Lazoríkovi.
Pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia bola 22.4.1993 odhalená pamätná tabuľa Fedorovi Lazoríkovi na budove Obecného úradu v Becherove.
 
 
Portrét F. Lazoríka Pamätná tabuľa F. Lazoríkovi Kniha spomienok "Portret u rami spohadiv"
Projekt hostuje Slovaknet.
Ubytovanie | Kúpele | Austrália | Práca v Kanade | Catering | Last minute dovolenka